Koncept diplomové práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301KD Z 5 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Procvičení dovedností k prezentaci odborného textu - diplomové práce.

Forma studia

.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Prezentace záměru diplomové práce.

Obsah kurzu

Student vychází z absolvovaného předmětu Prezentace záměru diplomové práce.

Na základě vlastního písemného a/nebo audiovizuálního podkladu představí úplnou strukturu, definitivní pracovní hypotézu a zvolený metodologický koncept své diplomové práce formou prezentace před kolegiem pedagogů katedry.

Doporučená nebo povinná literatura

Předmět nepředepisuje studijní literaturu.

Hodnoticí metody a kritéria

Je hodnocena promyšlenost konceptu a úroveň prezentace..

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů