Koncept diplomové práce

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301KD Z 5 česky letní

Garant předmětu

Lucia KAJÁNKOVÁ, Marek VAJCHR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucia KAJÁNKOVÁ, Marek VAJCHR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Procvičení dovedností k prezentaci odborného textu - diplomové práce.

Forma studia

.

Předpoklady a další požadavky

.Absolvování předmětu Prezentace záměru diplomové práce.

Obsah kurzu

.Student vychází z absolvovaného předmětu Prezentace záměru diplomové práce. Na základě vlastního písemného a/nebo audiovizuálního podkladu představí úplnou strukturu, definitivní pracovní hypotézu a zvolený metodologický koncept své diplomové práce formou prezentace před kolegiem pedagogů katedry.

Doporučená nebo povinná literatura

.

Hodnoticí metody a kritéria

Je hodnocena promyšlenost konceptu a úroveň prezentace..

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů