Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium_1920

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
303AFTM Analýza filmu z hlediska tvůrčí metody
 
česky Z 2 15SS zimní Předmět není vypsán
308FAZ1 Film a život 1 česky Z 1 14 SS zimní
308FAZ2 Film a život 2 česky St
18:10–19:45
Učebna 4 (FAMU)
Z 1 14 SS letní
303RD Radiodokument
 
česky ZK 10 210CS zimní Předmět není vypsán
303VZ Vyprávět zvukem česky Z 2 5SS zimní