Radiodokument

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303RD zkouška 10 210 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 93 až 143 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Popis předmětu a tematické okruhy:

Volitelné oborové praktické cvičení KDT – technické parametry cvičení určuje výrobní list v Bílé knize Studia FAMU – viz https://www.famu.cz/cs/studio-famu/dokumenty-vyrobni-listy/.

Předmět povinně navazuje na seminář 303VZ „Vyprávět zvukem“ (upozornění: bez semináře 303VZ nelze předmět 303RD absolvovat).

Předpokladem přijetí do dílny radiodokumentu je včasné odevzdání dobře promyšleného námětu na audiodokument v délce 10´, včetně výběru postavy, způsobu řešení a plánu natáčení (aneb měli byste poslat odpovědi na otázky CO, JAK, KDY, S KÝM a PROČ). Nejpozději do 13. 10. 2020 svůj projekt zašlete na mail vilabasbleu@gmail.com a na prvním semináři radiodokumentu ve středu 14. 10. se dozvíte, kdo bude do dílny vybrán.

Předpokladem k absolvování je průběžná práce na vlastním zvukovém díle v maximální délce 10 minut a pravidelné konzultace během jeho dokončování. Na první hodinu si studenti přinesou rozpracovaný námět svého audiodokumentu. Velmi vítané jsou již první nahrávky a záznamy, byť by se jednalo o průzkumy. V polovině ledna proběhne závěrečné setkání, na kterém studenti budou prezentovat svá díla a poslouchat díla ostatních.

Výsledky učení

Výsledky učení:

•Studenti si prohloubí technické dovednosti při práci se zvukovou technikou.

•Studenti si kultivují dialogické schopnosti.

•Studenti jsou schopni analýzy děl svých kolegů i vlastní sebereflexe.

•Studenti realizují ucelený 10minutový zvukový tvar v žánru audiodokumentu.

Předpoklady a další požadavky

Předmět povinně navazuje na seminář 303VZ „Vyprávět zvukem“.

Literatura

Povinná literatura:

HANÁČKOVÁ, Andrea. Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990-2005: Poetika žánrů. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010. 207 s. ISBN 978-80-86928-79-1.

Hodnoticí metody a kritéria

•docházka a aktivita při konzultacích (40 %)

•včasné odevzdání vlastního námětu na audiodokument (20 %)

•včasné dokončení 10minutového audiodokumentu (20 %)

•veřejná prezentace výsledného audiodokumentu ostatním studentům (20 %)

Poznámka

Pokud chcete realizovat praktické cvičení 303RD „Radiodokument“, zapište si i seminář 303VZ „Vyprávět zvukem“ (upozornění: bez semináře 303VZ nelze cvičení 303RD absolvovat; zápisem se z nepovinného předmětu stává povinný).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů