Radiodokument

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303RD ZK 10 česky zimní

Garant předmětu

Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Viola JEŽKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•Studenti si prohloubí technické dovednosti při práci se zvukovou technikou.

•Studenti si kultivují dialogické schopnosti.

•Studenti jsou schopni analýzy děl svých kolegů i vlastní sebereflexe.

•Studenti realizují ucelený 10minutový zvukový tvar v žánru audiodokumentu.

Forma studia

Volitelné praktické cvičení KDT ve spolupráci s KZT - pouze magisterské studium.

Předpoklady a další požadavky

Předmět povinně navazuje na seminář 303VZ „Vyprávět zvukem“.

Obsah kurzu

Popis předmětu a tematické okruhy:

Volitelné oborové praktické cvičení KDT – technické parametry cvičení určuje výrobní list v Bílé knize Studia FAMU – viz https://www.famu.cz/cs/studio-famu/dokumenty-vyrobni-listy/.

Předmět povinně navazuje na seminář 303VZ „Vyprávět zvukem“ (upozornění: bez semináře 303VZ nelze předmět 303RD absolvovat). Předpokladem k absolvování je průběžná práce na vlastním zvukovém díle v maximální délce 10 minut a pravidelné konzultace během jeho dokončování. Na první hodinu si studenti přinesou rozpracovaný námět svého audiodokumentu. Velmi vítané jsou již první nahrávky a záznamy, byť by se jednalo o průzkumy. V polovině ledna proběhne závěrečné setkání, na kterém studenti budou prezentovat svá díla a poslouchat díla ostatních.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

HANÁČKOVÁ, Andrea. Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990-2005: Poetika žánrů. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010. 207 s. ISBN 978-80-86928-79-1.

Hodnoticí metody a kritéria

•docházka a aktivita při konzultacích (40 %)

•včasné odevzdání vlastního námětu na audiodokument (20 %)

•včasné dokončení 10minutového audiodokumentu (20 %)

•veřejná prezentace výsledného audiodokumentu ostatním studentům (20 %)

Poznámka

Pokud chcete realizovat praktické cvičení 303RD „Radiodokument“, zapište si i seminář 303VZ „Vyprávět zvukem“ (upozornění: bez semináře 303VZ nelze cvičení 303RD absolvovat; zápisem se z nepovinného předmětu stává povinný).

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 211
Sborovna KDT 211

(Lažanský palác)
JEŽKOVÁ V.
15:40–18:55
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:40–18:55 Viola JEŽKOVÁ Sborovna KDT 211
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů