Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba - magistr_1920_1ročník

Studijní obor: Zvuková tvorba
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
308KZ3 Klauzurní zkouška 3
ZK-3-
3
Minimální počet kreditů 3
Povinné předměty
308DIS* Diplomní seminář
Z-1-13S
Z-1-12S
2
308EAK* Elektroakustika
Z-1-12PS
Z-1-14PS
ZK-2-12S
4
308OS* Oborový seminář KZT
Z-1-24SS
Z-1-28SS
Z-1-28SS
Z-1-28SS
4
308PPTZ* Pokročilé postupy a technologie filmového zvuku
Z-1-2PT
Z-1-12S
2
308RED* Realizační dílna
Z-2-3T
Z-2-3DT
Z-2-3DT
Z-2-3DT
8
308STP Seminární teoretická práce
ZK-2-14S
2
308STFH Seminář teorie filmové hudby
Z-1-12S
Předmět není vypsán
Z-1-12S
Předmět není vypsán
1
308STZT* Seminář teorie zvukové tvorby
Z-1-2T
Z-1-2T
2
308SFF Současný francouzský film
ZK-2-26S
2
311SAE Soundtrack Aesthetics
Z-2-2T
2
308TFIH* Teorie filmové hudby
Z-1-14S
ZK-1-12S
Předmět není vypsán
ZK-1-12S
Předmět není vypsán
2
308VAVV Vztah auditivního a vizuálního vjemu
Z-1-12SS
1
308ZRFH Zvuková režie filmové hudby
Z-1-12SS
1
308ZAF* Žánrové filmy
ZK-2-26S
ZK-2-26S
4
308APPR Absolventská praktická práce
Z-12-
12
308AP*
Z-1-
1
308OCZ* Oborová cvičení
Z-2-
Z-2-
4
308PEP* Pedagogická praxe KZT
Z-3-20S
Z-3-20S
6
308SAV* Společné AV dílo
Z-6-
Z-6-
12
308VAVP* Vícekanálová AV postprodukce
Z-1-
Z-1-
Z-1-
Z-1-
4
Minimální počet kreditů 76
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
300DTV_1920 Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
300MOM_1920 Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
308VPM_1920 Volitelné předměty Mgr - pouze pro KZT_1920
0
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPM_1920 Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
308MOD_1920 Moduly KZT_1920
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 93
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 27
Celkový počet kreditů 120

308KZTM-1819 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů