Klauzurní zkouška 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308KZ3 zkouška 3 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Smyslem klauzurní zkoušky je zhodnotit dosaženou úroveň profesní vyspělosti studenta na základě výsledků jeho hlavních oborových předmětů. Do hodnocení se zahrnují výsledky klíčových profesních předmětů: praktická oborová i společná cvičení a hlavní oborové přednášky a semináře absolvované v 1. ročníku magisterského studia.

Výsledky učení

Cílem klauzurní zkoušky je hodnocení celkové úrovně profesní vyspělosti studenta na základě výsledků jeho oborových i společných praktických cvičení a oborových teoretických předmětů.

Předpoklady a další požadavky

Předložení všech povinných i volitelných praktických prací konaných v daném studijním roce spolu s vypracovanými písemnými explikacemi ke každé z nich.

Literatura

Souborná klauzurní zkouška předpokládá studium literatury zadané v jednotlivých hlavních oborových předmětech.

Hodnoticí metody a kritéria

Souborné komisionelní hodnocení studijních výsledků ve vybraných předmětech

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů