English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Klauzurní zkouška 3

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308KZ3 ZK 3 česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem klauzurní zkoušky je hodnocení celkové úrovně profesní vyspělosti studenta na základě výsledků jeho oborových i společných praktických cvičení a oborových teoretických předmětů.

Forma studia:

Souborné komisionelní hodnocení

Předpoklady a další požadavky:

Předložení všech povinných i volitelných praktických prací konaných v daném studijním roce spolu s vypracovanými písemnými explikacemi ke každé z nich.

Obsah kurzu:

Smyslem klauzurní zkoušky je zhodnotit dosaženou úroveň profesní vyspělosti studenta na základě výsledků jeho hlavních oborových předmětů. Do hodnocení se zahrnují výsledky klíčových profesních předmětů: praktická oborová i společná cvičení a hlavní oborové přednášky a semináře absolvované v 1. ročníku magisterského studia.

Doporučená nebo povinná literatura:

Souborná klauzurní zkouška předpokládá studium literatury zadané v jednotlivých hlavních oborových předmětech.

Hodnoticí metody a kritéria:

Souborné komisionelní hodnocení studijních výsledků ve vybraných předmětech

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2018