Klauzurní zkouška 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308KZ3 ZK 3 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem klauzurní zkoušky je hodnocení celkové úrovně profesní vyspělosti studenta na základě výsledků jeho oborových i společných praktických cvičení a oborových teoretických předmětů.

Forma studia

Souborné komisionelní hodnocení

Předpoklady a další požadavky

Předložení všech povinných i volitelných praktických prací konaných v daném studijním roce spolu s vypracovanými písemnými explikacemi ke každé z nich.

Obsah kurzu

Smyslem klauzurní zkoušky je zhodnotit dosaženou úroveň profesní vyspělosti studenta na základě výsledků jeho hlavních oborových předmětů. Do hodnocení se zahrnují výsledky klíčových profesních předmětů: praktická oborová i společná cvičení a hlavní oborové přednášky a semináře absolvované v 1. ročníku magisterského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Souborná klauzurní zkouška předpokládá studium literatury zadané v jednotlivých hlavních oborových předmětech.

Hodnoticí metody a kritéria

Souborné komisionelní hodnocení studijních výsledků ve vybraných předmětech

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů