Pedagogická praxe KZT 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308PEP1 Z 3 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 60 až 75 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je získání pedagogické praxe v oblasti teorie a praxe zvukové tvorby.

Forma studia

Asistování při výuce pedagoga, samostatná výuka zadané látky

Předpoklady a další požadavky

Schopnost edukativního předávání odborných poznatků.

Obsah kurzu

Student se zúčastní spolu s hlavním pedagogem výuky Praktik pro všechny obory FAMU, samostatně vede natáčení zadaných cvičení a účastní se jejich následného vyhodnocení. Dále se v určených termínech pedagogicky podílí na výuce předmětu Počítačová úprava zvuku k mixáži pro 2. roč. KZT.

Doporučená nebo povinná literatura

Course study materials assigned for assisting the instructor or independent instruction.

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění zadaných pedagogických úkolů

Poznámka

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů