Společné AV dílo 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SAV1 Z 6 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cvičení je realizace zvukové složky náročnějšího AV díla při uplatnění rozmanitých technologií a vlastního tvůrčího přístupu.

Forma studia

Práce studenta na zvukové složce praktického cvičení zahrnuje celý obvyklý technologický postup tvorby AV díla. V první fázi: studium scénáře, konzultace s režisérem a pedagogem KZT, příprava natáčení a samotné natáčení v určeném prostředí. V druhé fázi: dokončovací práce na ProTools - nasazování zvuku na obraz, čištění, úpravy a synchronizování zaznamenaného zvuku, doplňování hudbou, ruchy a zvukovými atmosférami dotáčenými či vybíranými z archivu. Závěrečnou operací je zvuková mixáž připravených záznamů.

Při natáčení je student ve funkci mistra zvuku, který řídí práci svého asistenta ve funkci mikrofonisty - zpravidla studenta KZT z nižšího ročníku.Nedílnou součástí cvičení je písemná explikace, kterou je nutné odevzdat zároveň s AV záznamem cvičení. V explikaci má student vysoké školy prokázat, že vedle talentu pro tvůrčí činnost má i schopnost racionálního pohledu na profesní problematiku, že uložené úkoly zvládá nejen prakticky, ale že je schopen svoji práci systematicky popsat, analyzovat, pochopit podstatu zadaného problému a ze získaných zkušeností vyvodit obecné teoretické poučení.

Předpoklady a další požadavky

Umění dialogu s ostatními tvůrci. Technologická jistota, organizační schopnosti.

Obsah kurzu

Povinností studenta magisterského stupně je rozvíjet své tvůrčí a technické kompetence v oblasti AV zvukové tvorby spoluprací na společných cvičeních. Pro ak. rok 2019-2020 jsou to tato cvičení:

s KAT: ANimace a herec

s KDT: Autorský dokument Radiodokument

s KR: Krátký film

s KSS a KK: Živý střih (divadlo)

Student realizuje kompletní zvukovou složku zadaného AV projektu s asistenty nižsších ročníků.

Studenti, kteří se vrátí ze zahraničních stáží, seznámí ostatní s průběhem stáže a získanými zkušenostmi při práci se zvukem ve spolupráci se studenty zahraničních škol.

Doporučená nebo povinná literatura

Bláha, I. (2006): Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. AMU, Praha. (ISBN 80-7331-010-4

Borwick, J. (1994): Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford. (ISBN 0-19-816381-9)

http://www.filmsound.org/

Chion, M. (1994): Audio-Vision. Sound of Screen. Columbia University Press, New York. (ISBN 0-231-07899-4)

Kopecký, P. (2008): Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování. AMU, Praha. (ISBN 978-80-7331-121-6)

Kuna, M. (1969): Zvuk a hudba ve filmu. Panton, Praha.

Syrový, V. (2008): Hudební akustika. AMU, Praha. (ISBN 978-80-7331-127- 8)

Syrový, V. (1990): Technické základy elektroakustické hudby. SPN, Praha.

Syrový, V. (2003): O původu zvuků. In DISK 4/2003, AMU, Praha. s. 48?50. (ISSN 1213-8665)

Webers, J. (2003): Handbuch der Tonstudiotechnik. Franzis Verlag, Poing. (ISBN3-7723-5528-5)

Hodnoticí metody a kritéria

Akreditace je udělena na základě komisionelního hodnocení předloženého filmu a písemné explikace v rámci klauzurná zkoušky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů