Vícekanálová AV postprodukce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308VAVP1 zápočet 1 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

A (Seminář AV postprodukce 1)

Míchají se postupně vormixy dialogů a ruchů, potom vlastní mix. Při mixu jde o to, aby byly vytvořeny takové horizontální i vertikální vazby mezi současně znějícími zvukovými pásmy, jež by dokázaly v interakci s obrazem vyvolat v divákovi zamýšlené reakce. Zároveň jde o celkovou vyváženost mixu a o vytvoření esteticky vyznívajících zvukových přechodů. Posluchači si cvičí také své reakce, paměť a dále si osvojují práci na zařízení, na němž (nebo na obdobném) budou dokončovat svá další společná cvičení. Práce je pedagogy řízena průběžně a hodnocena při závěrečné kontrolní projekci. O výsledku se vede s posluchači věcná diskuse.

B (Vícekanálová AV postprodukce 1)

Cvičení na přípravu a realizaci automatizované mixáže cvičného materiálu v prostředí PRO TOOLS. Studenti pracují individuálně pod pedagogickým vedením.

Výsledky učení

A Cílem předmětu je zvládnutí studiové techniky a technologie, vlastní řešení koncepčních a parciálních problémů mixáže, spolupráce s režisérem (v roli režiséra pedagog) a druhým mixérem apod. Po rozšíření bude dalším cílem seznámení s postsynchronovou technologií.

B Získávání a zkušeností s prací ve vícekanálových formátech.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Základy mixáže AV díla.

Literatura

A. Assigned practice sound material

B. Special sound material is given to develop.

Hodnoticí metody a kritéria

Akreditace se uděluje za zdárné splnění zadaných praktických úkolů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů