Žánrové filmy 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308ZAF1 ZK 2 26 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kurz lze charakterizovat jako speciální kapitoly z dějin filmu. Věnuje se zevrubně vybranému žánru či období dějin kinematografie a tvoří tak doplněk k obecnému přehledu světové kinematografie.

Forma studia

řízený dialog, diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích

Předpoklady a další požadavky

znalost filmů, kterým se budeme v průběhu kurzu věnovat.

Obsah kurzu

Konkrétní program kurzu je závislý na vybraném tématu a proto bude vždy upravován s ohledem na probírané téma.

Doporučená nebo povinná literatura

Barry Langford: Hollywood and beyond

B. K. Grant (ed.): Film Genre Reader III

Nick Browne: Refiguring American film genres: history and theory

Hodnoticí metody a kritéria

účast

absolvování závěrečné zkoušky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů