Žánrové filmy 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308ZAF1 zkouška 2 26 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Konkrétní program kurzu je závislý na vybraném tématu a proto bude vždy upravován s ohledem na probírané téma.

Výsledky učení

Kurz lze charakterizovat jako speciální kapitoly z dějin filmu. Věnuje se zevrubně vybranému žánru či období dějin kinematografie a tvoří tak doplněk k obecnému přehledu světové kinematografie.

Předpoklady a další požadavky

znalost filmů, kterým se budeme v průběhu kurzu věnovat.

Literatura

Barry Langford: Hollywood and beyond

B. K. Grant (ed.): Film Genre Reader III

Nick Browne: Refiguring American film genres: history and theory

Hodnoticí metody a kritéria

účast

absolvování závěrečné zkoušky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů