English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Elektroakustika 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308EAK8 ZK 2 12/S česky zimní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Pochopení širších technologických celků, významy jednotlivých bloků, schopnost jejich návrhů.

Forma studia:

Předhnáška.

Předpoklady a další požadavky:
Obsah kurzu:

Technologické řetězce, design

Doporučená nebo povinná literatura:
Hodnoticí metody a kritéria:

Zkouška.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 8. 2017