Zjednodušený studijní plán Zvuková tvorba - magistr_1920_1ročník

Katedra zvukové tvorby

Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor: Zvuková tvorba

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
308EAK6 Elektroakustika 6 Z 1
308OCZ1 Oborová cvičení 1 Z 2
308OS7 Oborový seminář KZT 7 Z 1
308PPTZ1 Pokročilé postupy a technologie filmového zvuku 1 Z 1
308RED7 Realizační dílna 7 Z 2
311SAE Soundtrack Aesthetics Z 2
308TFIH1 Teorie filmové hudby 1 Z 1
308VAVP1 Vícekanálová AV postprodukce 1 Z 1
308ZRFH Zvuková režie filmové hudby Z 1
308ZAF1 Žánrové filmy 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 17
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
308AP4 Asistentská praxe 4 Z 1
308DIS1 Diplomní seminář 1 Z 1
308EAK7 Elektroakustika 7 Z 1
308KZ3 Klauzurní zkouška 3 ZK 3
308OS8 Oborový seminář KZT 8 Z 1
308PEP1 Pedagogická praxe KZT 1 Z 3
308RED8 Realizační dílna 8 Z 2
308STP Seminární teoretická práce ZK 2
308STZT2 Seminář teorie zvukové tvorby 2 Z 1
308SFF Současný francouzský film ZK 2
308SAV1 Společné AV dílo 1 Z 6
308VAVP2 Vícekanálová AV postprodukce 2 Z 1
308ZAF2 Žánrové filmy 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
308STFH Seminář teorie filmové hudby Z 1
308TFIH2 Teorie filmové hudby 2 ZK 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 14
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
308DIS2 Diplomní seminář 2 Z 1
308EAK8 Elektroakustika 8 ZK 2
308OS9 Oborový seminář KZT 9 Z 1
308PPTZ2 Pokročilé postupy a technologie filmového zvuku 2 Z 1
308RED9 Realizační dílna 9 Z 2
308STZT3 Seminář teorie zvukové tvorby 3 Z 1
308VAVP3 Vícekanálová AV postprodukce 3 Z 1
308VAVV Vztah auditivního a vizuálního vjemu Z 1
Kreditů z povinných předmětů 10
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
308APPR Absolventská praktická práce Z 12
308OCZ2 Oborová cvičení 2 Z 2
308OS10 Oborový seminář KZT 10 Z 1
308PEP2 Pedagogická praxe KZT 2 Z 3
308RED10 Realizační dílna 10 Z 2
308SAV2 Společné AV dílo 2 Z 6
308VAVP4 Vícekanálová AV postprodukce 4 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 27
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
308STFH Seminář teorie filmové hudby Z 1
308TFIH2 Teorie filmové hudby 2 ZK 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU_1920
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 23
Celkem kreditů za ročník 60