Žánrové filmy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308ZAF2 ZK 2 26S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

prohloubení porozumění předmětu

Forma studia

řízený dialog, diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích

Předpoklady a další požadavky

znalost filmů, kterým se budeme v průběhu kurzu věnovat.

Obsah kurzu

Konkrétní program kurzu je závislý na vybraném tématu a proto bude vždy upravován s ohledem na probírané téma.

Doporučená nebo povinná literatura

Study materials and obligatory films will be determined in relation to the currently discussed topic.

Hodnoticí metody a kritéria

účast

absolvování závěrečné zkoušky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů