Žánrové filmy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308ZAF2 ZK 2 26 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

prohloubení porozumění předmětu

Forma studia

řízený dialog, diskuse, analýza ukázek zaznamenaných na médiích

Předpoklady a další požadavky

znalost filmů, kterým se budeme v průběhu kurzu věnovat.

Obsah kurzu

Konkrétní program kurzu je závislý na vybraném tématu a proto bude vždy upravován s ohledem na probírané téma.

Doporučená nebo povinná literatura

Study materials and obligatory films will be determined in relation to the currently discussed topic.

Hodnoticí metody a kritéria

účast

absolvování závěrečné zkoušky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů