Společné AV dílo 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SAV2 zápočet 6 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Povinností studenta magisterského stupně je rozvíjet své tvůrčí a technické kompetence v oblasti AV zvukové tvorby spoluprací na společných cvičeních. Pro ak. rok 2019-2020 jsou to tato cvičení:

s KAT: Absolventský film

s KDT: Absolventský film

s KR: Absolventský film

s KSS a KK: Živý střih (koncert)

Student realizuje kompletní zvukovou složku zadaného AV projektu s asistenty nižsších ročníků.

Studenti, kteří se vrátí ze zahraničních stáží, seznámí ostatní s průběhem stáže a získanými zkušenostmi při práci se zvukem ve spolupráci se studenty zahraničních škol.

Výsledky učení

Cílem cvičení je realizace zvukové složky náročnějšího AV díla při uplatnění rozmanitých technologií a vlastního tvůrčího přístupu.

Předpoklady a další požadavky

Umění dialogu s ostatními tvůrci. Technologická jistota, organizační schopnosti.

Literatura

Bláha, I. (2006): Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. AMU, Praha. (ISBN 80-7331-010-4

Borwick, J. (1994): Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford. (ISBN 0-19-816381-9)

http://www.filmsound.org/

Chion, M. (1994): Audio-Vision. Sound of Screen. Columbia University Press, New York. (ISBN 0-231-07899-4)

Kopecký, P. (2008): Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování. AMU, Praha. (ISBN 978-80-7331-121-6)

Kuna, M. (1969): Zvuk a hudba ve filmu. Panton, Praha.

Syrový, V. (2008): Hudební akustika. AMU, Praha. (ISBN 978-80-7331-127- 8)

Syrový, V. (1990): Technické základy elektroakustické hudby. SPN, Praha.

Syrový, V. (2003): O původu zvuků. In DISK 4/2003, AMU, Praha. s. 48?50. (ISSN 1213-8665)

Webers, J. (2003): Handbuch der Tonstudiotechnik. Franzis Verlag, Poing. (ISBN3-7723-5528-5)

Hodnoticí metody a kritéria

Akreditace je udělena na základě komisionelního hodnocení předloženého filmu a písemné explikace v rámci klauzurná zkoušky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů