Společné AV dílo 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SAV2 Z 6 česky letní

Garant předmětu

Pavel REJHOLEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Viktor EKRT, Marek HART, Pavel REJHOLEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cvičení je realizace zvukové složky náročnějšího AV díla při uplatnění rozmanitých technologií a vlastního tvůrčího přístupu.

Forma studia

Práce studenta na zvukové složce praktického cvičení zahrnuje celý obvyklý technologický postup tvorby AV díla. V první fázi: studium scénáře, konzultace s režisérem a pedagogem KZT, příprava natáčení a samotné natáčení v určeném prostředí. V druhé fázi: dokončovací práce na ProTools - nasazování zvuku na obraz, čištění, úpravy a synchronizování zaznamenaného zvuku, doplňování hudbou, ruchy a zvukovými atmosférami dotáčenými či vybíranými z archivu. Závěrečnou operací je zvuková mixáž připravených záznamů.

Při natáčení je student ve funkci mistra zvuku, který řídí práci svého asistenta ve funkci mikrofonisty - zpravidla studenta KZT z nižšího ročníku.Nedílnou součástí cvičení je písemná explikace, kterou je nutné odevzdat zároveň s AV záznamem cvičení. V explikaci má student vysoké školy prokázat, že vedle talentu pro tvůrčí činnost má i schopnost racionálního pohledu na profesní problematiku, že uložené úkoly zvládá nejen prakticky, ale že je schopen svoji práci systematicky popsat, analyzovat, pochopit podstatu zadaného problému a ze získaných zkušeností vyvodit obecné teoretické poučení.

Předpoklady a další požadavky

Umění dialogu s ostatními tvůrci. Technologická jistota, organizační schopnosti.

Obsah kurzu

Povinností studenta magisterského stupně je vytvořit minimálně dvě společná AV cvičení rozsáhlejšího významu. Podle příležitosti to mohou být cvičení společná s KR či s KDT, případně s KAT. Student realizuje kompletní zvukovou složku zadaného AV projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Bláha, I. (2006): Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. AMU, Praha. (ISBN 80-7331-010-4

Borwick, J. (1994): Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford. (ISBN 0-19-816381-9)

http://www.filmsound.org/

Chion, M. (1994): Audio-Vision. Sound of Screen. Columbia University Press, New York. (ISBN 0-231-07899-4)

Kopecký, P. (2008): Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování. AMU, Praha. (ISBN 978-80-7331-121-6)

Kuna, M. (1969): Zvuk a hudba ve filmu. Panton, Praha.

Syrový, V. (2008): Hudební akustika. AMU, Praha. (ISBN 978-80-7331-127- 8)

Syrový, V. (1990): Technické základy elektroakustické hudby. SPN, Praha.

Syrový, V. (2003): O původu zvuků. In DISK 4/2003, AMU, Praha. s. 48?50. (ISSN 1213-8665)

Webers, J. (2003): Handbuch der Tonstudiotechnik. Franzis Verlag, Poing. (ISBN3-7723-5528-5)

Hodnoticí metody a kritéria

Akreditace je udělena na základě komisionelního hodnocení předloženého filmu a písemné explikace.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů