English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Asistentská praxe 4

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308AP4 Z 1 česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je získávání praktických návyků a zkušeností v jedné z elementárních zvukařských činností

Forma studia:

Praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky:

Povinností posluchače je zúčastnit se po předchozí přípravě natáčení společných cvičení, na něž byl přidělen.

Obsah kurzu:

Asistentská praxe studentů je koncipována zpravidla jako praktická spolupráce studenta nižšího ročníku ve funkci mikrofonisty se studentem o rok vyššího ročníku ve funkci mistra zvuku na společných filmových a televizních cvičeních.

Doporučená nebo povinná literatura:

Studium scénáře zadaného cvičení, potřebná zvuková technika.

Hodnoticí metody a kritéria:

Akreditace je udělena po splnění zadaného praktického úkolu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2018