Vícekanálová AV postprodukce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308VAVP2 zápočet 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

A (Seminář AV postprodukce 2)

Míchají se postupně vormixy dialogů a ruchů, potom vlastní mix. Při mixu jde o to, aby byly vytvořeny takové horizontální i vertikální vazby mezi současně znějícími zvukovými pásmy, jež by dokázaly v interakci s obrazem vyvolat v divákovi zamýšlené reakce. Zároveň jde o celkovou vyváženost mixu a

o vytvoření esteticky vyznívajících zvukových přechodů. Důležitým aspektem je vícekanálový formát mixu. Posluchači si cvičí také své reakce, paměť a dále si osvojují práci na zařízení, na němž (nebo na obdobném) budou dokončovat svá další společná cvičení. Práce jednotlivých dvojic (míchá se ve dvojicích) je pedagogy řízena průběžně a hodnocena při závěrečné kontrolní projekci. O výsledku se vede s posluchači věcná diskuse.

Po doplnění vybavení se bude výuka řídit dle následujících bodů:

  1. Vytvoření technologického řetězce - mikrofony, propojení, konfigurace prostředí Protools, odposlechy, hlasitá kontrola, paravany
  2. Příprava ?smyček? - předpříprava logických začátků a konců nahrávaných sekvencí
  3. Volba korekcí, prostor, haly, práce s více mikrofony
  4. Práce s hercem - výraz, hlasitost, komunikace
  5. Návaznosti - hlasitost, výraz, prostorovost, barva
  6. Problematika kombinace kontaktního zvuku s postsynchronem 7) Postsynchron ruchů - příprava a elementární cvičné nahrávání - úskalí
  7. Postsynchron hudby - elementární cvičné nahrávání - úskalí
  8. Otázky synchronnosti, otázky dynamiky
  9. Počítačová úprava postsynchronních ruchů, tvorba umělých zvuků

B (Vícekanálová AV postprodukce 2)

Pokračování stejnojmenného cvičení 1.ročníku magisterského studia na přípravu a realizaci automatizované mixáže v prostředí PRO TOOLS. Další rozvíjení teoretických poznatků, praktických zkušeností a pracovních návyků při vícekanálové postprodukci AV díla.

Výsledky učení

A) Cílem předmětu je zvládnutí studiové techniky a technologie, vlastní řešení koncepčních a parciálních problémů mixáže, spolupráce s režisérem (v roli režiséra pedagog) a druhým mixérem apod. Po rozšíření bude dalším cílem seznámení s postsynchronovou technologií.

B) Získání dalších zkušeností a profesních návyků s prací ve vícekanálových formátech.

Předpoklady a další požadavky

A) Absolvování předmětu Seminář AV postprodukce 1.

B) Absolvování předmětů Základy mixáže, Seminář AV postprodukce 1+2, Vícekanálová AV postprodukce 1

Literatura

Sound material assigned for developing.

Hodnoticí metody a kritéria

Akreditace se uděluje za zdárné splnění zadaných praktických úkolů.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů