Diplomní seminář 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308DIS1 Z 1 13 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je průběžná kolektivní příprava k závěrečným magisterským teoretickým pracím.

Uchazeč dovede adekvátně koncipovat práci diplomního charakteru. Odevzdal synopsi a osnovu práce.

Zná postupy, které mu pomohou uchopit a konsistentně zpracovat diplomní práci.

Forma studia

Řízený dialog o tématu a formě zpracování diplomní práce, analýza odborných textů

Předpoklady a další požadavky

Schopnosti teoretického zobecnění praktické oborové problematiky.

Obsah kurzu

Účelem semináře je průběžná příprava diplomní teoretické práce k státní magisterské zkoušce. Metodou je společná diskuse posluchačů posluchačů a pedagogů nad koncepty diplomní práce.

V prvním kroku se jedná o nalezení vhodného tématu pro diplomní práci. Studenti jsou vedeni k tomu, aby přednesli několik témat ve formě alespoň stručné synopse. Na základě těchto návrhů se posléze vyjeví, které z témat je nejvitálnější s ohledem na schopnosti a zájmy studenta, intendovaný rozsah, či případnou užitečnost pro ostatní studenty KZT a odbornou veřejnost. V tomto kroku se zpravidla podaří eliminovat témata, které jsou sice na první pohled potentní, přesto však z nějakých důvodů nevhodná pro diplomní práci (nejčastěji příliš široké téma, jež nelze v rozsahu diplomní práce rozumně pojmout, či témata překračující metodologické a výzkumné schopnosti uchazeče).

Po nalezení tématu je student veden k tomu, aby dále prohluboval a zpřesňoval výchozí anotaci. Detail, který je pro koncepce našich diplomních prací požadován, pomáhá uchazečům zpřesnit a či případně korigovat obsah vlastní diplomní práce dřív, než na ni začnou skutečně pracovat. Diplomní práce by tak měla být reprezentativním, důstojným a hlavně promyšleným výstupem absolventa KZT.

Doporučená nebo povinná literatura

A study of selected Sound Dept. theses and other professional literature according to the individual intentions of the thesis task.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě aktivní účasti v semináři a předložení synopse a zpracované osnovy budoucí diplomní práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů