English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Diplomní seminář 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308DIS1 Z 1 13/S česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je průběžná kolektivní příprava k závěrečným magisterským teoretickým pracím.

Uchazeč dovede adekvátně koncipovat práci diplomního charakteru. Odevzdal synopsi a osnovu práce.

Zná postupy, které mu pomohou uchopit a konsistentně zpracovat diplomní práci.

Forma studia:

Řízený dialog o tématu a formě zpracování diplomní práce, analýza odborných textů

Předpoklady a další požadavky:

Schopnosti teoretického zobecnění praktické oborové problematiky.

Obsah kurzu:

Účelem semináře je průběžná příprava diplomní teoretické práce k státní magisterské zkoušce. Metodou je společná diskuse posluchačů posluchačů a pedagogů nad koncepty diplomní práce.

V prvním kroku se jedná o nalezení vhodného tématu pro diplomní práci. Studenti jsou vedeni k tomu, aby přednesli několik témat ve formě alespoň stručné synopse. Na základě těchto návrhů se posléze vyjeví, které z témat je nejvitálnější s ohledem na schopnosti a zájmy studenta, intendovaný rozsah, či případnou užitečnost pro ostatní studenty KZT a odbornou veřejnost. V tomto kroku se zpravidla podaří eliminovat témata, které jsou sice na první pohled potentní, přesto však z nějakých důvodů nevhodná pro diplomní práci (nejčastěji příliš široké téma, jež nelze v rozsahu diplomní práce rozumně pojmout, či témata překračující metodologické a výzkumné schopnosti uchazeče).

Po nalezení tématu je student veden k tomu, aby dále prohluboval a zpřesňoval výchozí anotaci. Detail, který je pro koncepce našich diplomních prací požadován, pomáhá uchazečům zpřesnit a či případně korigovat obsah vlastní diplomní práce dřív, než na ni začnou skutečně pracovat. Diplomní práce by tak měla být reprezentativním, důstojným a hlavně promyšleným výstupem absolventa KZT.

Doporučená nebo povinná literatura:

A study of selected Sound Dept. theses and other professional literature according to the individual intentions of the thesis task.

Hodnoticí metody a kritéria:

Atestace je udělena na základě aktivní účasti v semináři a předložení synopse a zpracované osnovy budoucí diplomní práce.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 11. 2017