Diplomní seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308DIS1 Z 1 13S česky letní

Garant předmětu

Jan ČENĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan ČENĚK, Jakub KUDLÁČ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je průběžná kolektivní příprava k závěrečným magisterským teoretickým pracím.

Uchazeč dovede adekvátně koncipovat práci diplomního charakteru. Odevzdal synopsi a osnovu práce.

Zná postupy, které mu pomohou uchopit a konsistentně zpracovat diplomní práci.

Forma studia

Řízený dialog o tématu a formě zpracování diplomní práce, analýza odborných textů

Předpoklady a další požadavky

Schopnosti teoretického zobecnění praktické oborové problematiky.

Obsah kurzu

Účelem semináře je průběžná příprava diplomní teoretické práce k státní magisterské zkoušce. Metodou je společná diskuse posluchačů posluchačů a pedagogů nad koncepty diplomní práce.

V prvním kroku se jedná o nalezení vhodného tématu pro diplomní práci. Studenti jsou vedeni k tomu, aby přednesli několik témat ve formě alespoň stručné synopse. Na základě těchto návrhů se posléze vyjeví, které z témat je nejvitálnější s ohledem na schopnosti a zájmy studenta, intendovaný rozsah, či případnou užitečnost pro ostatní studenty KZT a odbornou veřejnost. V tomto kroku se zpravidla podaří eliminovat témata, které jsou sice na první pohled potentní, přesto však z nějakých důvodů nevhodná pro diplomní práci (nejčastěji příliš široké téma, jež nelze v rozsahu diplomní práce rozumně pojmout, či témata překračující metodologické a výzkumné schopnosti uchazeče).

Po nalezení tématu je student veden k tomu, aby dále prohluboval a zpřesňoval výchozí anotaci. Detail, který je pro koncepce našich diplomních prací požadován, pomáhá uchazečům zpřesnit a či případně korigovat obsah vlastní diplomní práce dřív, než na ni začnou skutečně pracovat. Diplomní práce by tak měla být reprezentativním, důstojným a hlavně promyšleným výstupem absolventa KZT.

Doporučená nebo povinná literatura

A study of selected Sound Dept. theses and other professional literature according to the individual intentions of the thesis task.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena na základě aktivní účasti v semináři a předložení synopse a zpracované osnovy budoucí diplomní práce.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 323
Sborovna KZT

(Lažanský palác)
ČENĚK J.
14:00–14:45
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
J. Kudláč, nepravidelně - studenti se na termínech domluví s pedagogy
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:00–14:45 Jan ČENĚK Sborovna KZT
Lažanský palác
J. Kudláč, nepravidelně - studenti se na termínech domluví s pedagogy paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů