Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba - magistr_1920_1ročník – 1. ročník

Studijní obor: Zvuková tvorba
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška 3
 
308KZ3 ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinné předměty
Diplomní seminář
 
308DIS1 Z 1 13S
Elektroakustika 308EAK6 Z 1 12PS 308EAK7 Z 1 14PS
Oborový seminář KZT 308OS7 Z 1 24SS 308OS8 Z 1 28SS
Pokročilé postupy a technologie filmového zvuku 308PPTZ1 Z 1 2PT
Realizační dílna 308RED7 Z 2 3T 308RED8 Z 2 3DT
Seminární teoretická práce 308STP ZK 2 14S
Seminář teorie filmové hudby
 
308STFH Z 1 12S Předmět není vypsán
Seminář teorie zvukové tvorby
 
308STZT2 Z 1 2T
Současný francouzský film
 
308SFF ZK 2 26S
Soundtrack Aesthetics 311SAE Z 2 2T
Teorie filmové hudby
 
308TFIH1 Z 1 14S 308TFIH2 ZK 1 12S Předmět není vypsán
Zvuková režie filmové hudby 308ZRFH Z 1 12SS
Žánrové filmy
 
308ZAF1 ZK 2 26S 308ZAF2 ZK 2 26S
 
308AP4 Z 1
Oborová cvičení
 
308OCZ1 Z 2
Pedagogická praxe KZT
 
308PEP1 Z 3 20S
Společné AV dílo
 
308SAV1 Z 6
Vícekanálová AV postprodukce
 
308VAVP1 Z 1 308VAVP2 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 14 23
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU3 ZK 3 2ST 702FAOU4 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 17 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 13 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

308KZTM-1819 #