Teorie filmové hudby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308TFIH2 ZK 1 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Historie filmové hudby sahá k počátkům filmu a nekryje se úplně s historií zvukového filmu. V momentě nástupu zvukového filmu tak zde již existovala určitá zvyklost užití hudby ve filmu, která spoluformovala jak tvůrčí postupy, tak očekávání publika. Tato prvotní zvyklost, jakkoli prchavá a proto jen těžko uchopitelná, vytvořila estetické předpoklady pro nástup filmové hudby.

Hudba ve filmu byla ve svých počátcích předmětem mnoha experimentů, z nichž se budeme zabývat zejména Pudovkinem, Langem a Clairem. Některé z těchto různých stylů filmové hudby se navzdory své teoretické přitažlivosti neujaly jako standard pro užití ve filmu. Rovněž se budeme věnovat počátkům tzv. klasického hollywoodského stylu, který se posléze stal nejvlivnějším a nejobvyklejším způsobem užití hudby ve filmu. Poté budeme alespoň v obrysech zkoumat vývoj těchto raných typů filmové hudby, jejich zapadání a znovuzrozování. Součástí kurzu bude množství příkladů ilustrujících jednotlivé tendence a estetické principy.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

1.1. Revolta poválečného filmu. Nástup rocku a popu.

2.2. Autorský film.

3.3. Francouzská nová vlna.

4.4. Walter Murch. THX 11-38. Conversation. Renesance klasického hollywoodského stylu a vznik nového Babylonu.

5.5. Analytický seminář I. Stanley Kubrick.

6.6. Analytický seminář II. David Lynch.

7.7. Analytický seminář III.

8.8. Analytický seminář IV.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů