Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba - magistr_1920_1ročník – 2. ročník

Studijní obor: Zvuková tvorba
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Diplomní seminář
 
308DIS2 Z 1 12S
Elektroakustika
 
308EAK8 ZK 2 12S
Oborový seminář KZT 308OS9 Z 1 28SS 308OS10 Z 1 28SS
Pokročilé postupy a technologie filmového zvuku 308PPTZ2 Z 1 12S
Realizační dílna 308RED9 Z 2 3DT 308RED10 Z 2 3DT
Seminář teorie filmové hudby
 
308STFH Z 1 12S Předmět není vypsán
Seminář teorie zvukové tvorby
 
308STZT3 Z 1 2T
Teorie filmové hudby
 
308TFIH2 ZK 1 12S Předmět není vypsán
Vztah auditivního a vizuálního vjemu 308VAVV Z 1 12SS
Absolventská praktická práce
 
308APPR Z 12
Oborová cvičení
 
308OCZ2 Z 2
Pedagogická praxe KZT
 
308PEP2 Z 3 20S
Společné AV dílo
 
308SAV2 Z 6
Vícekanálová AV postprodukce
 
308VAVP3 Z 1 308VAVP4 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 10 27
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Modulová výuka FAMU_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 10 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 20 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

308KZTM-1819 #