English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Pedagogická praxe KZT 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308PEP2 Z 3 20/S česky letní
Garant předmětu:
Jan ČENĚK, Pavel REJHOLEC
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jan ČENĚK, Pavel REJHOLEC
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je získání pedagogické praxe v oblasti teorie a praxe zvukové tvorby.

Forma studia:

Asistování při výuce pedagoga, samostatná výuka zadané látky

Předpoklady a další požadavky:

Schopnost edukativního předávání odborných poznatků.

Obsah kurzu:

Student se zúčastní spolu s hlavním pedagogem výuky Praktik pro všechny obory FAMU, samostatně vede natáčení zadaných cvičení a účastní se jejich následného vyhodnocení. Dále se v určených termínech pedagogicky podílí na výuce předmětu Počítačová úprava zvuku k mixáži pro 2. roč. KZT.

Doporučená nebo povinná literatura:

Course study materials assigned for assisting the instructor or independent instruction.

Hodnoticí metody a kritéria:

Splnění zadaných pedagogických úkolů

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
V tomto semestru se předmět nerozvrhuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2018