Pedagogická praxe KZT 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308PEP2 zápočet 3 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 60 až 75 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Student se zúčastní spolu s hlavním pedagogem výuky Praktik pro všechny obory FAMU, samostatně vede natáčení zadaných cvičení a účastní se jejich následného vyhodnocení. Dále se v určených termínech pedagogicky podílí na výuce předmětu Počítačová úprava zvuku k mixáži pro 2. roč. KZT.

Výsledky učení

Cílem předmětu je získání pedagogické praxe v oblasti teorie a praxe zvukové tvorby.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost edukativního předávání odborných poznatků.

Literatura

Course study materials assigned for assisting the instructor or independent instruction.

Hodnoticí metody a kritéria

Splnění zadaných pedagogických úkolů

Poznámka

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů