Absolventská praktická práce

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308APPR Z 12 česky letní

Garant předmětu

Jan ČENĚK, Viktor EKRT, Marek HART, Pavel REJHOLEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan ČENĚK, Viktor EKRT, Marek HART, Pavel REJHOLEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem absolventského cvičení je prokázat úroveň uměleckých schopností absolventa zvukové tvorby FAMU jako samostatného tvůrčího pracovníka - sound designera filmového či televizního díla.

Forma studia

Praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

Potřebné tvůrčí schopnosti k samostatné práci mistra zvuku.

Obsah kurzu

Absolventské cvičení je praktickou částí magisterského diplomového úkolu. Prokazuje schopnost absolventa zvukové tvorby FAMU vytvořit samostatnou náročnou uměleckou práci - ztvárnění zvukové složky filmového či televizního díla.

Doporučená nebo povinná literatura

Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. AMU, Praha 2006 (ISBN 80-7331-010-4)

Borwick, J. (1994): Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford. (ISBN 0-19-816381-9)

Chion, M. (1994): Audio-Vision. Sound of Screen. Columbia University Press, New York. (ISBN 0-231-07899-4)

Hůrka, M. - Estetika zvuku ve filmu ( ČsFÚ 1965)

Janoušek, I. - ABC akustiky pro hudební praxi (Supraphon)

Kolektiv - Film a filmová technika (SNTL 1974)

Kolmer, F. - Prostorová akustika SNTL 1984

Kuna, M. - Zvuk a hudba ve filmu ( Panton 1968)

Stadtrucker, I. - Zvukové majstrovstvo ve F a TV (SPN 1977)

Škvor, Z.- Akustika a elektroakustika(Academia 2001)

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení praktického cvičení probíhá při obhajobě u mgr. státnic na základě posudků vedoucího práce a oponenta.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů