English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Absolventská praktická práce

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308APPR Z 12 česky letní
Garant předmětu:
Viktor EKRT, Marek HART, Pavel REJHOLEC
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Viktor EKRT, Marek HART, Pavel REJHOLEC
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem absolventského cvičení je prokázat úroveň uměleckých schopností absolventa zvukové tvorby FAMU jako samostatného tvůrčího pracovníka - sound designera filmového či televizního díla.

Forma studia:

Praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky:

Potřebné tvůrčí schopnosti k samostatné práci mistra zvuku.

Obsah kurzu:

Absolventské cvičení je praktickou částí magisterského diplomového úkolu. Prokazuje schopnost absolventa zvukové tvorby FAMU vytvořit samostatnou náročnou uměleckou práci - ztvárnění zvukové složky filmového či televizního díla.

Doporučená nebo povinná literatura:

Bláha, I.: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. AMU, Praha 2006 (ISBN 80-7331-010-4)

Borwick, J. (1994): Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford. (ISBN 0-19-816381-9)

Chion, M. (1994): Audio-Vision. Sound of Screen. Columbia University Press, New York. (ISBN 0-231-07899-4)

Hůrka, M. - Estetika zvuku ve filmu ( ČsFÚ 1965)

Janoušek, I. - ABC akustiky pro hudební praxi (Supraphon)

Kolektiv - Film a filmová technika (SNTL 1974)

Kolmer, F. - Prostorová akustika SNTL 1984

Kuna, M. - Zvuk a hudba ve filmu ( Panton 1968)

Stadtrucker, I. - Zvukové majstrovstvo ve F a TV (SPN 1977)

Škvor, Z.- Akustika a elektroakustika(Academia 2001)

Hodnoticí metody a kritéria:

Hodnocení praktického cvičení probíhá při obhajobě u mgr. státnic na základě posudků vedoucího práce a oponenta.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2018