English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Diplomní seminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308DIS2 Z 1 12/S česky zimní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Seminář je určen pro studenty připravující své diplomní práce. Má pomoci studentovi zejména po stránce ideové a metodologické. Cílem předmětu je tedy průběžná kolektivní příprava k závěrečným magisterským teoretickým pracím. Je také platformou pro diskuzi nad zvoleným tématem či způsobem zpracování.

Forma studia:

Řízený dialog o tématu a formě zpracování diplomní práce, analýza odborných textů

Předpoklady a další požadavky:

Schopnosti teoretického zobecnění praktické oborové problematiky.

Obsah kurzu:

Smyslem semináře je průběžná příprava diplomní teoretické práce k státní magisterské zkoušce, metodou je společná diskuse posluchačů obou ročníků magisterského studia o široké profesní tematice. Studenti si prohlubují schopnost systematické analýzy a tříbí si smysl pro zobecnění teoretické domýšlení praktické tvůrčí problematiky, dovednost logické formulace názorů apod.

Doporučená nebo povinná literatura:

Study of selected Sound Dept theses and other trade literature focused on the thesis topic.

Hodnoticí metody a kritéria:

Akreditace je udělena na základě aktivity a prezence v semináři a vypracování zadaného referátu.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 8. 2017