Volitelné předměty Mgr - pouze pro KZT_1920

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
171AHNLH Akustika hudebních nástrojů a lidského hlasu česky ZK 2 2T letní
308DZR1 Dílna zvukové režie filmové hudby 1 česky Z 2 12S zimní
308DZR2 Dílna zvukové režie filmové hudby 2 česky
Z 2 14S letní
308DZR3 Dílna zvukové režie filmové hudby 3 česky Z 2 12S zimní
308DZR4 Dílna zvukové režie filmové hudby 4 česky
Z 2 14S letní
171HUEL1 Hudební elektronika 1 česky ZK 2 12PS zimní
171HUEL2 Hudební elektronika 2 česky 15:00–18:00
Učebna Zvukové studio
ZK 2 14PS letní
308NCA4 Nepovinná cvičení nebo praxe A 4
 
česky Z 1 letní Předmět není vypsán
308NCA5 Nepovinná cvičení nebo praxe A 5 česky Z 1 letní
308NCB4 Nepovinná cvičení nebo praxe B 4
 
česky Z 2 letní Předmět není vypsán
308NCB5 Nepovinná cvičení nebo praxe B 5
 
česky Z 2 letní Předmět není vypsán
308NCC4 Nepovinná cvičení nebo praxe C 4
 
česky Z 3 letní Předmět není vypsán
308NCC5 Nepovinná cvičení nebo praxe C 5
 
česky Z 3 letní Předmět není vypsán
308NCD4 Nepovinná cvičení nebo praxe D 4
 
česky Z 4 letní Předmět není vypsán
308NCD5 Nepovinná cvičení nebo praxe D 5
 
česky Z 4 letní Předmět není vypsán
309OAF1 Ozvučení animovaného filmu 1
 
česky Z 1 24CS zimní Předmět není vypsán
309OAF2 Ozvučení animovaného filmu 2
 
česky Z 1 24CS letní Předmět není vypsán
312ZIZT1 Základy interaktivní zvukové tvorby 1 česky Z 2 12PS+12SS zimní
312ZIZT2 Základy interaktivní zvukové tvorby 2 česky St
11:30–13:05
Učebna HD-1
Z 2 8PS+20SS letní