Akustika hudebních nástrojů a lidského hlasu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171AHNLH ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět umožňuje orientaci ve fyzikálních vlastnostech základních přirozených zdrojů hudebních signálů a pochopení příčin konkrétních subjektivně vnímaných zvukových vlastností zejména s ohledem na pořízení jejich zvukového záznamu.

Forma studia

Interaktivní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro studium jsou základní znalosti z hudební akustiky

Obsah kurzu

 1. Zdroj hudebního zvuku jako akustický systém, model vzniku tónu; Rozdělení hudebních nástrojů podle akustických hledisek
 2. Chordofony, kmitání strun, vlastnosti rezonátoru; Barva tónu smyčcových nástrojů; Barva tónu strunných nástrojů a klavíru
 3. Aerofony, oscilační mechanismy, chvění vzdušných sloupců; Barva tónu dřevěných a plechových dechových nástrojů
 4. Píšťalové varhany: Barva tónu retných a jazykových píšťal, výstavba zvuku varhan, rejstříková dispozice, vliv vzdušnic a traktury na vlastnosti tónu varhan
 5. Idiofony a membranofony, kmitání tyčí, desek a blan; Barva zvuku vyladěných a nevyladěných bicích nástrojů
 6. Ladění hudebních nástrojů, přehled systémů, měření ladění
 7. Dynamické a výkonové vlastnosti hudebních nástrojů, směrové vyzařovací vlastnosti hudebních nástrojů
 8. Hlas: Hlasové ústrojí člověka, hlasivky, vokální trakt, formanty (vokály, konsonanty); Dynamické vlastnosti (šepot, přízvuk); Melodie a srozumitelnost řeči
 9. Zpěvní hlas: Vývoj a rozdělení podle rozsahu, intonace a technika zpěvního hlasu, dýchání, dynamické vlastnosti zpěvního hlasu
 10. Hudební nástroj v prostoru: typy prostorů, ovlivnění zvukových vlastností,
 11. Vývoj hudebních nástrojů: hudební a zvukové myšlení, konstrukční řešení, ovladatelnost
 12. Kvalita zvuku: estetická kvalita, akustická kvalita hudebních nástrojů a hudebních prostorů
 13. Shrnuti

Doporučená nebo povinná literatura

V. Syrový: Hudební akustika, AMU 2003, kap. 6

V. Syrový: Kapitoly o varhanách, AMU 2004, kap. 2-6

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednášce a semináři.

Poznámka

Výuka v letním semestru probíhá každé pondělí od 12:20 - 13:50

první lekce dne 14.2.

Distančně výuka probíhá v danou hodinu po přihlášení web prohlížečem na adresu:

https://meet.vpsfree.cz/vyukaMARCHAMU

při přihlášení povolit mikrofon, abych měl odezvu, že spojení je vpořádku (kameru možno nepovolit)

v menu „tři tečky“ vpravo dole v „nastavení“ v „profil“ zadejte své jméno

V případě výpadku spojení uzavřete prohlížeč a celý postup zopakujete.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů