Akustika hudebních nástrojů a lidského hlasu

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171AHNLH ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Zdeněk OTČENÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk OTČENÁŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět umožňuje orientaci ve fyzikálních vlastnostech základních přirozených zdrojů hudebních signálů a pochopení příčin konkrétních subjektivně vnímaných zvukových vlastností zejména s ohledem na pořízení jejich zvukového záznamu.

Forma studia

Interaktivní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro studium jsou základní znalosti z hudební akustiky

Obsah kurzu

 1. Zdroj hudebního zvuku jako akustický systém, model vzniku tónu; Rozdělení hudebních nástrojů podle akustických hledisek
 2. Chordofony, kmitání strun, vlastnosti rezonátoru; Barva tónu smyčcových nástrojů; Barva tónu strunných nástrojů a klavíru
 3. Aerofony, oscilační mechanismy, chvění vzdušných sloupců; Barva tónu dřevěných a plechových dechových nástrojů
 4. Píšťalové varhany: Barva tónu retných a jazykových píšťal, výstavba zvuku varhan, rejstříková dispozice, vliv vzdušnic a traktury na vlastnosti tónu varhan
 5. Idiofony a membranofony, kmitání tyčí, desek a blan; Barva zvuku vyladěných a nevyladěných bicích nástrojů
 6. Ladění hudebních nástrojů, přehled systémů, měření ladění
 7. Dynamické a výkonové vlastnosti hudebních nástrojů, směrové vyzařovací vlastnosti hudebních nástrojů
 8. Hlas: Hlasové ústrojí člověka, hlasivky, vokální trakt, formanty (vokály, konsonanty); Dynamické vlastnosti (šepot, přízvuk); Melodie a srozumitelnost řeči
 9. Zpěvní hlas: Vývoj a rozdělení podle rozsahu, intonace a technika zpěvního hlasu, dýchání, dynamické vlastnosti zpěvního hlasu
 10. Hudební nástroj v prostoru: typy prostorů, ovlivnění zvukových vlastností,
 11. Vývoj hudebních nástrojů: hudební a zvukové myšlení, konstrukční řešení, ovladatelnost
 12. Kvalita zvuku: estetická kvalita, akustická kvalita hudebních nástrojů a hudebních prostorů
 13. Shrnuti

Doporučená nebo povinná literatura

V. Syrový: Hudební akustika, AMU 2003, kap. 6

V. Syrový: Kapitoly o varhanách, AMU 2004, kap. 2-6

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednášce a semináři.

Poznámka

Nesjou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
OTČENÁŠEK Z.
12:20–13:50
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:20–13:50 Zdeněk OTČENÁŠEK Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů