Tisk studijního plánu

Studijní plán Kamera - magistr_1920_2ročník

Studijní obor: Kamera
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
304KLZ3 Klauzurní zkouška 3
ZK-2-
2
Minimální počet kreditů 2
Povinné předměty
304AKAP Aktuální kameramanské postupy
Z-2-2T
2
304APR4 Asistentská praxe 4
Z-1-40S
1
304BAKI* Barevná kinematografie
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
304DW2 Digitální workflow 2
Z-2-4T
2
304DFF* Dramatické filmové formy
Z-1-2T
Z-1-2T
2
304KOPR* Kameramanské oborové projekce
Z-2-3T
Z-2-3T
4
304ON* Obrazová narace a její současné stylizační trendy
Z-2-25S
Z-2-25S
4
304OPTK Opera a tanec v kinematografii
Z-2-14S
2
304OP* Optika
ZK-2-2T
2
304PP Pedagogická praxe KK
Z-5-20S
5
304PDP Příprava teoretické diplomové práce
Z-1-6S
1
304SEK* Seminář kameramanské tvorby
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
6
304SDP Seminář teoretické diplomové práce
Z-1-6S
1
304VEF* Vizuální efekty ve filmu a televizi
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
304ZZTT Závěrečná zkouška z techniky a technologie
ZK-3-
3
304ZIK Živý koncert - seminář
Z-2-6S
2
304APRP Absolventská praktická práce
Z-11-
11
304BAE* Barevná etuda
Z-3-
Z-3-
ZK-7-
13
304DO Dolly
Z-2-10S
2
304FOR Filmový obraz za použití různých technik
Z-2-2T
2
304HUDET Hudebně dramatická etuda
Z-4-
Předmět není vypsán
Z-4-
Předmět není vypsán
4
304KA Kamera a animace
Z-2-2T
2
304OB* O obrazech
Z-2-2/t
ZK-3-2/t
5
304PF Plánování filmové produkce v prostředí FramForge
Z-2-2/t
2
304SCM Společná cvičení 1. a 2. mgr. ročníku
Z-11-
11
Minimální počet kreditů 96
Povinně volitelné předměty
300DTV_1920 Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
702DCJ_1920 Druhý cizí jazyk - povinný výběr-1920 V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů
5
Minimální počet kreditů 9
Volitelné předměty
304VPM_1920 Volitelné předměty Mgr - pouze pro KK_1920
0
702CJV_1920 Cizí jazyky FAMU - volitelné_1920
0
703TFV_1920 Tělesná výchova FAMU - volitelné_1920
0
300VPM_1920 Volitelné předměty FAMU - pro Mgr studium_1920
0
300VPZ_1920 Volitelné předměty FAMU_1920
0
300MOD Modulová výuka FAMU
0
304MOD_1920 Moduly KK_1920
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 107
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 13
Celkový počet kreditů 120

304KKM19201R # 304KKM-1819 #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů