Barevná etuda 3

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304BAE3 zkouška 7 česky letní

Garant předmětu

Jaroslav BRABEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav BRABEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Prokázat teoretickou i praktickou profesionálně nezpochybnitelnou schopnost ovládat barevnost filmového obrazu a koncepčně vést emotivní znění filmu, tak aby postupným barevným vývojem byla reflektována literární stavba předchozí filmové literatury.

Forma studia

Explikace a zadání cvičení , natáčení a dokončení Barevné etudy.

Předpoklady a další požadavky

Všeobecná kulturní vzdělanost a citlivost ke světu barev kolem nás. Absolutní zaujetí profesí kameraman ke vztahu a pojetí filmového díla jako celku - je součástí Barevné kinematografie.

Obsah kurzu

Posluchač by zde měl prokázat schopnost aplikovat zákonitosti barevných vztahů pro vyjádření daných situací děje. Měl by si zvolit takovou formu tématu, kde by se silněji uplatnila složka emocionální než popisná a kde by projevil svůj postoj a způsob estetické zaujatosti. Přístup dramatický, který výrazně vyjadřuje konfliktnost situací děje, je preferován před přístupem lyrickým nebo epickým. Volba námětu a koncepce jeho zpracování se konzultuje s pedagogem. Posluchač by zde měl prokázat schopnost aplikovat zákonitosti barevných vztahů pro vyjádření daných situací děje. Měl by si zvolit takovou formu tématu, kde by se silněji uplatnila složka emocionální než popisná a kde by projevil svůj postoj a způsob estetické zaujatosti. Přístup dramatický, který výrazně vyjadřuje konfliktnost situací děje, je preferován před přístupem lyrickým nebo epickým. Volba námětu a koncepce jeho zpracování se konzultuje s pedagogem.

Doporučená nebo povinná literatura

scénář

Hodnoticí metody a kritéria

Rozbor přípravných prací a finální realizace natočeného filmu. Podmínkou pro udelění zápočtu je dodržení termínu odevzdání podkladů, viz návody na cvičení

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů