Dramatické filmové formy 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304DFF2 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Diviš MAREK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Diviš MAREK

Obsah

Výuka předmětu má usnadnit studentům orientaci při vytváření uceleného názoru na režijní, dramaturgické, výtvarné, obrazové, realizační a organizační problémy z hlediska kameramana při přípravě, natáčení a dokončování hraného filmu. Při tvorbě filmového díla je zdůrazněn obrazový styl jako emocionální i racionální výběr filmových výrazových prostředků a skladebných možností, které harmonicky s obsahem a jako důsledek celkové koncepce filmu, přiměřeně, avšak účinně působí na diváka.

Kameramanova činnost je rozdělena na dramaticko-výtvarnou a organizačně-technickou složku. Jeho činnost se dále dělí podle období příprav, realizace a dokončování projektů. Důležitou součástí jsou postupy při natáčení exponometrických, barevných, maskérských a hereckých zkoušek, použití techniky při vytváření světlotonální atmosféry, pohybu kamery atd.

Vysvětlení pojmů kameraman, šéfkameraman, hlavní kameraman, asistent kameramana, asistent kamery, náplň činností, zodpovědnosti, odborná autorita a kompetence. Kameraman v kreativním týmu spolupracovníků (režie, kamera, výprava, architekt, střihač).

Analýza a rozvíjení vlastností kameramana.

Činnost a zodpovědnost kameramana během přípravy, průzkumu realizace, natáčení a dokončování (postprodukce) hraného filmu.

Další výkladové okruhy:

Srovnání filmu, literatury a divadla z hlediska výrazových možností

Výrazové možnosti kameramana, dramatičnost scénáře a filmu

Druhy filmových žánrů

Styl filmu, výrazové možnosti

Časový scénosled, světlotonální scénář, barevné a pohybové řešení

Styl profesionální konvence

Primární realita předmětu a světla

Filmové formáty, kompatibilita s TV, současné kamery, filtry

Výběr filmové suroviny, srovnání, vlastnosti

Styk s laboratoří během příprav a při natáčení

Současná osvětlovací zařízení a pomůcky, osvětlovací systémy (studio, reál, exteriér)

Výsledky učení

Student má možnost systematicky prohlubovat svoje znalosti a schopnosti ve vytváření a využívání filmového obrazu ve službě filmovému výrazu dramatického díla.

Pochopení a procítění filmového scénáře, formulace dramaturgické koncepce, emocionální struktury a celkového stylu filmu (dle vyjádření režiséra) je základem pro utváření vlastní vizuální představy, kterou je třeba kvalifikovaně týmově realizovat a to jak po stránce dramaturgicko-výtvarné tak i technicko-organizační.

Předpoklady a další požadavky

Základním požadavkem je schopnost analýzy filmového díla a filmového scénáře zejména s přihlédnutím k obrazové dramaturgii, vědomí týmové spolupráce při vzniku filmu, základy vizualizačních postupů, praktické zkušenosti a výsledky při práci na obrazové složce filmového díla.

Literatura

Aristoteles, Estetika

O.Zich, Estetika dramatického umění

J.Kališ, Problematika filmových dramatických forem (výběr literatury)

S.Ježek, Slovo oživlé filmem

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti se na základě projekcí, ukázek, analýz a dialogů svobodně rozhodnou, kterému z filmů ze školních projekcí se budou věnovat ve svém písemném rozboru kameramanské práce v období příprav i samotného natáčení. Dále sami zhodnotí do jaké míry se podle jejich názoru spolupráce režiséra, dramaturga, kameramana a výtvarné složky podařila, či splnila očekávání, kde vidí nedostatky, co oceňují a proč. Odevzdání písemné práce je podmínkou získání zápočtu.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 221
Učebna osvětlování č. 221

(Lažanský palác)
MAREK D.
11:30–13:05
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 11:30–13:05 Diviš MAREK Učebna osvětlování č. 221
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů