Pedagogická praxe KK

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304PP Z 5 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 110 až 135 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získat pedagogickou praxi a schopnost v práci se studenty ve skupině, ale i ve studiu nebo exteriéru.

Forma studia

Vlastní pedagogická činnost a seznámení se s kamerou, kterou je cvičení realizováno.

Předpoklady a další požadavky

Tento předmět je určen pouze pro studenty magisterského studia oboru kamera.

Obsah kurzu

Pedagog-student se řídí osnovou a praktickým zadáním realizovaného cvičení a je řízen jeho pedagogem.

Doporučená nebo povinná literatura

Osnovy daného vyučovaného předmětu úvodů pro 1.ročník.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity budou uděleny za pedagogickou práci při přípravě a realizaci praktického cvičení PRAKTIKA všech oborů.

Poznámka

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů