Barevná etuda 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304BAE2 zápočet 3 česky letní

Garant předmětu

Jaroslav BRABEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav BRABEC

Obsah

Barevná etuda / FOT XII digitální fotografie

BE je oborové filmové cvičení KK o ovladatelnosti barvy a jejího významového působení ve filmovém obraze. Musí být koncipovaným skladebným útvarem, kde se do hry výrazně dostávají barevné účiny a funkce. Natáčí se na filmovou negativní surovinu 35mm.

Podle schváleného námětu BE, který je pokládán za fixní a neměnný je následná příprava barevné koncepce a technického scénáře BE.

Koncepce zpracování BE se konzultuje s pedagogem v semináři.

Student na námětu i scénáři, jako i na natáčení pracuje samostatně. Pokud si k realizaci cvičení student KK přizve další spolupracovníky (scénárista, režisér, zvukař, střihač, produkční) je i v tom případě student KK jedinou odpovědnou osobou za kvalitu a naplnění pedagogického záměru cvičení BE. Je vhodné, aby případní spolupracovníci docházeli na konzultace do semináře BE

Rozsah BE je max. 4,5 minuty. Takovému časovému parametru a finančním možnostem oborového cvičení je posluchač KK povinen přizpůsobit od samého počátku stavbu děje příběhu.

Delší stopáž nebude uznána jako splněné cvičení a B.E. nebude připuštěna do absolventského magisterského souboru.

Realizační fáze BE:

a)námět

b) literární scénář

c) technický scénář

definitivní podoba technického scénáře BE a FOT XII je podmínkou zápočtu zimního semestru

d) barevná koncepce – písemná i grafická

e) fotografické studie barevnosti prostředí a kostýmů

f) technické požadavky na lampy a kamerovou techniku

splnění všech bodů přípravy opodstatňuje studenta podat žádost o podpis výrobního listu vedoucímu pedagogovi semináře BE KK

Technické zajištění BE je třeba řešit na realizační poradě s vedením Studia Famu

Barevná etuda je součástí mistrovského absolventského souboru.

Termín odevzdání BE je omezen pouze datem klauzurní projekce studenta. Dokončení BE podle workflow.

Workfolw - Barevná etuda - 35mm

1.fáze výroby

Přepis do HD 1920x1080 ProRes 422 nebo proxy s TC pro offline střih, 4 x 122m 35mm, hrubý materiál - i/o post

Offline střih a timing úvodních a závěrečných titulků – final cut, avid - FAMU

Export EDL a obrazové reference – FAMU

2.fáze výroby (podmínkou je schválení offline/střihu)

4K sken do 10bit LOG DPX podle EDL v přesahy - i/o post

Online podle EDL - i/o post

Barevné korekce - povoleny jsou pouze primární barevné korekce - jas, kontrast, celková saturace, RGB - i/o post

Výroba úvodních a závěrečných titulků – student nebo i/o post

Nasazení úvodních a závěrečných titulků - i/o post

Nasazení zvuku - i/o post

Export 4K DCP, ProRes 422 HD – i/o post

Zálohování výsledků- FAMU

Výsledky učení

Prokázat teoretickou i praktickou schopnost ovládat barevnost filmového obrazu a koncepčně vést emotivní znění filmu, tak aby postupným barevným vývojem postav i prostředí byla reflektována literární stavba předchozí filmové literatury.

Předpoklady a další požadavky

Všeobecná kulturní vzdělanost a citlivost ke světu barev kolem nás.

Literatura

scénář

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro udelění zápočtu je dodržení termínu odevzdání podkladů, viz návody na cvičení. Definitivní technický scénář BE podle „Návodů na cvičení“, rozbory a analýzy výtvarného umění a filmů, tištěná forma cvičení FOT XII, 70% účast na semináři.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů