Druhý cizí jazyk - povinný výběr-1920

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
702SFK Francouzština - konverzace česky Út
09:00–10:30
Učebna CJP 204
Z 1 2T Z 1 2T
702SFA21 Francouzština - mírně pokročilí česky viz detail Z 1 2T
702SFA22 Francouzština - mírně pokročilí
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
702SFB21 Francouzština - pokročilí česky
Z 1 2T
702SFB22 Francouzština - pokročilí česky ZK 2 2T
702SFB11 Francouzština - středně pokročilí česky viz detail Z 1 2T
702SFB12 Francouzština - středně pokročilí
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
702SFA11 Francouzština - úplný začátečník česky viz detail Z 1 2T
702SFA12 Francouzština - úplný začátečník česky ZK 2 2T
702SIK Italština - konverzace česky Čt
14:15–15:45
Učebna CJP 219
Z 1 2T Z 1 2T
702SIA21 Italština - mírně pokročilí česky viz detail Z 1 2T
702SIA22 Italština - mírně pokročilí
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
702SIB21 Italština - pokročilí česky viz detail Z 1 2T
702SIB22 Italština - pokročilí
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
702SIB11 Italština - středně pokročilí česky viz detail Z 1 2T
702SIB12 Italština - středně pokročilí
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
702SIA11 Italština - úplný začátečník česky viz detail Z 1 2T
702SIA12 Italština - úplný začátečník
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
702SNK Německá konverzace-pokročilí česky Út
10:45–12:15
Učebna CJP 204
Z 1 2T Z 1 2T
702SNA21 Němčina - mírně pokročilí česky viz detail Z 1 2T
702SNA22 Němčina - mírně pokročilí
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
702SNB21 Němčina - pokročilí česky viz detail Z 1 2T
702SNB22 Němčina - pokročilí
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
702SNB11 Němčina - středně pokročilí česky viz detail Z 1 2T
702SNB12 Němčina - středně pokročilí
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
702SNA11 Němčina - úplný začátečník česky viz detail Z 1 2T
702SNA12 Němčina - úplný začátečník
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
702SRA21 Ruština - mírně pokročilí česky viz detail Z 1 2T
702SRA22 Ruština - mírně pokročilí
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
702SRB21 Ruština - pokročilí česky viz detail Z 1 2T
702SRB22 Ruština - pokročilí
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
702SRB11 Ruština - středně pokročilí česky viz detail Z 1 2T
702SRB12 Ruština - středně pokročilí
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
702SRA11 Ruština - úplný začátečník česky viz detail Z 1 2T
702SRA12 Ruština - úplný začátečník
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
702SSK Španělština - konverzace česky
12:30–14:00
Učebna CJP 231
Z 1 2T Z 1 2T
702SSA21 Španělština - mírně pokročilí česky viz detail Z 1 2T
702SSA22 Španělština - mírně pokročilí
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
702SSB21 Španělština - pokročilí česky viz detail Z 1 2T
702SSB22 Španělština - pokročilí
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
702SSB11 Španělština - středně pokročilí česky viz detail Z 1 2T
702SSB12 Španělština - středně pokročilí
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
702SSA11 Španělština - úplný začátečník česky viz detail Z 1 2T
702SSA12 Španělština - úplný začátečník
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán