Ruština - úplný začátečník

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SRA12 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Lekce 5-9 učebnice Klass 1

Témata: Kdo jste? Jak se jmenujete? Jak se máte?

telefonický rozhovor

denní režim

Jaké jazyky znáte?

Gramatika: sloveso být

budoucí čas

přítomný čas - 1.a 2. časování

číslovky

základní skloňování podstatných jmen ženského rodu

vykání

nutnostní modalita

slovesa se zvratnou částicí

Témata spojená se studovaným oborem a jejich terminologie

Výsledky učení

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy daného jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně.

TENTO KURZ NAVAZUJE NA KURZ PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY ZE ZIMNÍHO SEMESTRU. POKUD SE CHCE STUDENT NOVĚ PŘIPOJIT, JE TO MOŽNÉ, ALE MUSÍ SI SAMOSTATNĚ DOPLNIT JIŽ PROBRANÉ UČIVO (lekce 1-4 učebnice Klass 1 a azbuku)

Literatura

Klass 1 Ruština pro střední školy Učebnice a pracovní sešit

Hodnoticí metody a kritéria

min. 60% docházka = podmínka pro absolvování předmětu,

aktivní účast na semináři,

vypracování zadaných úkolů,

závěrečná zkouška

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je ruský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů