Ruština - úplný začátečník

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SRA12 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy daného jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích

Forma studia

čtení, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně.

TENTO KURZ NAVAZUJE NA KURZ PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY ZE ZIMNÍHO SEMESTRU. POKUD SE CHCE STUDENT NOVĚ PŘIPOJIT, JE TO MOŽNÉ, ALE MUSÍ SI SAMOSTATNĚ DOPLNIT JIŽ PROBRANÉ UČIVO (lekce 1-4 učebnice Klass 1 a azbuku)

Obsah kurzu

Lekce 5-9 učebnice Klass 1

Témata: Kdo jste? Jak se jmenujete? Jak se máte?

telefonický rozhovor

denní režim

Jaké jazyky znáte?

Gramatika: sloveso být

budoucí čas

přítomný čas - 1.a 2. časování

číslovky

základní skloňování podstatných jmen ženského rodu

vykání

nutnostní modalita

slovesa se zvratnou částicí

Témata spojená se studovaným oborem a jejich terminologie

Doporučená nebo povinná literatura

Klass 1 Ruština pro střední školy Učebnice a pracovní sešit

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na semináři, docházka 60 %

vypracování zadaných úkolů

test

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je ruský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Pokud se student ze závažných důvodů výuky nezúčastní (stáž, soutěže, vážné zdravotní problémy), má povinnost kontaktovat příslušného vyučujícího, obstarat si materiály a domluvit si konzultace. V opačném případě nemá právo získat zápočet ani skládat zkoušku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů