Ruština - úplný začátečník

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SRA12 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ludmila BOHUSLAVOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ludmila BOHUSLAVOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy daného jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích

Forma studia

čtení, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně.

TENTO KURZ NAVAZUJE NA KURZ PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY ZE ZIMNÍHO SEMESTRU. POKUD SE CHCE STUDENT NOVĚ PŘIPOJIT, JE TO MOŽNÉ, ALE MUSÍ SI SAMOSTATNĚ DOPLNIT JIŽ PROBRANÉ UČIVO (lekce 1-4 učebnice Klass 1 a azbuku)

Obsah kurzu

Lekce 5-9 učebnice Klass 1

Témata: Kdo jste? Jak se jmenujete? Jak se máte?

telefonický rozhovor

denní režim

Jaké jazyky znáte?

Gramatika: sloveso být

budoucí čas

přítomný čas - 1.a 2. časování

číslovky

základní skloňování podstatných jmen ženského rodu

vykání

nutnostní modalita

slovesa se zvratnou částicí

Témata spojená se studovaným oborem a jejich terminologie

Doporučená nebo povinná literatura

Klass 1 Ruština pro střední školy Učebnice a pracovní sešit

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na semináři, povoleno je max. 6 absencí za semestr,

vypracování zadaných úkolů,

závěrečná zkouška

Poznámka

Předmět není určen pro studenty, pro které je ruský jazyk mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BOHUSLAVOVÁ L.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:30 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů