Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví alternativního a loutkového divadla (B.A.)

Studijní obor: Herectví alternativního a loutkového divadla
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
204HTV* Herecká tvorba
ZK-3-8T
ZK-3-8T
ZK-4-8T
ZK-4-8T
ZK-8-8T
ZK-8-8T
30
204IHV* Inscenační tvorba
ZK-3-8T
ZK-3-8T
ZK-4-8T
ZK-4-8T
ZK-10-12T
ZK-10-12T
34
Minimální počet kreditů 64
Povinné předměty
204HAK* Hudební aktivity (sbor, orchestr)
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
6
204HIM* Hudební improvizace
Z-1-1T
Z-1-1T
2
204STP* Studiová praxe
Z-1-3T
Z-1-3T
2
703ADA* Akrobacie, úpoly
Z-2-2CT
ZK-2-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
6
207ZDP* Základy divadelního pojmosloví
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
204PHK* Prostor - hmota - komunikace
Z-1-2PT
Z-1-2PT
2
204ZJT1 Základy jevištní techniky - kurz 1
Z-1-20S
1
703PKD Přípravný kurz
Z-1-64CS
1
703ZKD Zimní kurz
Z-1-40CS
1
703LKD Letní kurz
Z-1-40CS
1
204ANI* Animace
Z-1-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
7
207DCK* Divadlo v české kultuře
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207DZA* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I.
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
6
207DZB* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
204HUN* Hudební nauka
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-1-1T
ZK-1-1T
4
204MLI* Jevištní mluva - individuálně
Z-1-1T
Z-1-1T
2
204MLK* Jevištní mluva - kolektivně
Z-1-2T
Z-1-2T
2
204JML* Jevištní mluva
Z-1-2T
ZK-1-2T
Z-1-2T
ZK-1-2T
4
204PJP* Jevištní pohyb
Z-1-2T
ZK-1-2T
Z-1-2T
ZK-2-2T
Z-1-2T
ZK-1-2T
7
204KPB* Konzultace práce k bakalářské zkoušce
Z-1-1ST
Z-1-1ST
2
204PRS1 Produkční seminář 1
Z-1-2ST
1
204TAN1 Tanec 1
Z-2-2T
2
204TNC* Tanec
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
204TLH* Tělo v historii
Z-1-2ST
ZK-1-2ST
2
204TRE* Trénink
Z-1-2T
Z-1-2T
ZK-2-2T
4
204ZPV* Zpěv
Z-1-2T
ZK-1-2T
Z-1-2T
ZK-1-2T
Z-1-2T
ZK-1-2T
6
Minimální počet kreditů 90
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
204AHB2 Volitelné předměty oborové
0
200JZB Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 160
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 20
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů