Produkční seminář 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204PRS1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří ADÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Šárka MARŠÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit posluchače se situací v českém divadelnictví a podmínkami, pravidly a nástroji využívanými při realizaci divadelních aktivit ať už jednorázových nebo v rámci divadelních organizací. Specifikace především na uplatnění v praxi jednotlivců či menších tvůrčích týmů.

Obsahem semináře je seznámení studenty se základy řízení projektů v divadle - se vznikem, existencí a zánikem základních forem divadelních projektů, tj. jednorázových inscenačních projektů, nezávislých divadelních souborů a menších festivalů a dalších divadelních akcí.

Forma studia

Seminář, 2 hodiny týdně.

Předpoklady a další požadavky

Zájem o problematiku.

Obsah kurzu

I. Úvod do problematiky:

II. Rozpočet projektu - nákladová stránka rozpočtu I.:

III. Rozpočet projektu - nákladová stránka rozpočtu II.:

IV. Rozpočet projektu - výnosy:

V. Grantová problematika - praktická cvičení:

VI. Produkce dalších nezávislých projektů (menší festivaly, koncerty, open-air akce):

VII. Shrnutí a příprava na závěrečnou práci:

Doporučená nebo povinná literatura

 1. BRAUN, Kazimierz. Druhá divadelní reforma? Přel. Jiří Vondráček. Praha: Divadelní ústav; Praha: Městská knihovna; Praha: AMU; Brno: JAMU, 1993. 176 s. Přel. z: Druga reforma teatru? ISBN 80-7008-037-X.
 2. Braun, Kazimierz. Divadelní prostor. Praha AMU 2001.
 3. BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Přel. Milan Lukeš a Zdena Benešová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; Praha: Divadelní ústav, 1999. 948 s. Přel. z: History of the Theatre [1968, 1999]. ISBN 80-7008-096-5 (Divadelní ústav). 80-7106-364-9 (Lidové noviny).
 4. BROOK, PETER. Prázdný prostor. Přel. Alois Bejblík. Praha: Panorama, 1988. 232 s. Přel. z: The Empty Space.
 5. Císař, Jan. Přehled dějin českého divadla I. + II. Praha: AMU 2004.
 6. Císař, Jan. Základy dramaturgie. Praha: AMU 2009.
 7. Česká divadla - encyklopedie divadelních souborů. Ed.: Eva Schormová. Praha: Divadelní ústav, 2000. 616 s. ISBN 80-7008-107-4
 8. HYVNAR, JAN: Francouzská divadelní reforma, Praha: Pražská scéna, 1999.
 9. PAVIS, Patrice. Divadelní slovník: slovník divadelních pojmů. Přel. Daniela Jobertová. Praha: Divadelní ústav, 2003. s. 496. Přeloženo z: Dictionnaire du Théâtre [1996]. ISBN 80-7008-157-0.
 10. PŐRTNER, PAUL - Experimentální divadlo. Přel. Jan Rak. Praha: Orbis 1965. 176 s.
 11. SEMIL, Małgorzata: Slovník světového divadla 1945 - 1990. Praha: Divadelní ústav, 1998.
 12. Slovník literární teorie. Praha: Čs. spisovatel 1977
 13. Dvořák, JAN: Kreativní management pro divadlo. Pražské scéna. 2004.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je 80% aktivní účast na seminářích. Závěrečná semestrální práce.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů