Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví alternativního a loutkového divadla (B.A.) – 2. ročník

Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Herecká tvorba 204HTV3 ZK 4 8T 204HTV4 ZK 4 8T
Inscenační tvorba 204IHV3 ZK 4 8T 204IHV4 ZK 4 8T
Minimální počet kreditů za semestr 8 8
Povinné předměty
Hudební aktivity (sbor, orchestr) 204HAK3 Z 1 2T 204HAK4 Z 1 2T
Studiová praxe 204STP1 Z 1 3T
Akrobacie, úpoly 703ADA3 Z 1 2T 703ADA4 Z 1 2T
Šerm 703SDA1 Z 1 2T 703SDA2 Z 1 2T
Animace 204ANI3 Z 2 2T 204ANI4 ZK 2 2T
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 207DZB1 ZK 3 2T 207DZB2 ZK 3 2T
Divadlo v české kultuře 207DCK1 ZK 3 2T 207DCK2 ZK 3 2T
Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 204LDD2 ZK 1 2T
Hudební nauka 204HUN3 Z 1 1T 204HUN4 ZK 1 1T
Jevištní mluva 204JML1 Z 1 2T 204JML2 ZK 1 2T
Jevištní pohyb 204PJP3 Z 1 2T 204PJP4 ZK 2 2T
Moderní divadlo a jeho dvojník 204MDD2 ZK 1 2T 204MDD3 Z 1 2T
Produkční seminář 1 204PRS1 Z 1 2T
Současné podoby alternativního divadla 204PAD1 Z 1 2T
Tanec 1
 
204TAN1 Z 2 2T
Trénink
 
204TRE3 ZK 2 2T
Zpěv 204ZPV3 Z 1 2T 204ZPV4 ZK 1 2T
Minimální počet kreditů za semestr 19 22
Počet předepsaných kreditů celkem 27 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30