Zjednodušený studijní plán Herectví alternativního a loutkového divadla (B.A.)

Katedra alternativního a loutkového divadla

Studijní obor: Herectví alternativního a loutkového divadla
Studijní program: Dramatická umění

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
703ADA1 Akrobacie, úpoly 1 Z 2
702DAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
204ANI1 Animace 1 Z 1
207DZA1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 ZK 3
204HTV1 Herecká tvorba 1 ZK 3
204HAK1 Hudební aktivity (sbor, orchestr) 1 Z 1
204HUN1 Hudební nauka 1 Z 1
204IHV1 Inscenační tvorba 1 ZK 3
204MLI1 Jevištní mluva - individuálně 1 Z 1
204MLK1 Jevištní mluva - kolektivně 1 Z 1
204PJP1 Jevištní pohyb 1 Z 1
204PHK1 Prostor - hmota - komunikace 1 Z 1
703PKD Přípravný kurz Z 1
204TNC1 Tanec 1 Z 1
204TRK1 Trénink 1 Z 1
207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1 ZK 2
204ZJT1 Základy jevištní techniky - kurz 1 Z 1
703ZKD Zimní kurz Z 1
204ZPV1 Zpěv 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 29

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
703ADA2 Akrobacie, úpoly 2 ZK 2
702DAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
204ANI2 Animace 2 ZK 2
204LDD1 Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 1 ZK 1
207DZA2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 ZK 3
204HTV2 Herecká tvorba 2 ZK 3
204HAK2 Hudební aktivity (sbor, orchestr) 2 Z 1
204HUN2 Hudební nauka 2 ZK 1
204IHV2 Inscenační tvorba 2 ZK 3
204MLI2 Jevištní mluva - individuálně 2 Z 1
204MLK2 Jevištní mluva - kolektivně 2 Z 1
204PJP2 Jevištní pohyb 2 ZK 1
703LKD Letní kurz Z 1
204MDD1 Moderní divadlo a jeho dvojník 1 Z 1
204PHK2 Prostor - hmota - komunikace 2 Z 1
204TNC2 Tanec 2 ZK 1
204TRK2 Trénink 2 ZK 1
207ZDP2 Základy divadelního pojmosloví 2 ZK 2
204ZPV2 Zpěv 2 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 30

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 1
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
703ADA3 Akrobacie, úpoly 3 Z 1
204ANI3 Animace 3 Z 2
204LDD2 Dějiny loutkového divadla v kontextech a vývojových souvislostech 2 ZK 1
207DCK1 Divadlo v české kultuře 1 ZK 3
207DZB1 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 ZK 3
204HTV3 Herecká tvorba 3 ZK 4
204HAK3 Hudební aktivity (sbor, orchestr) 3 Z 1
204HUN3 Hudební nauka 3 Z 1
204IHV3 Inscenační tvorba 3 ZK 4
204JML1 Jevištní mluva 1 Z 1
204PJP3 Jevištní pohyb 3 Z 1
204MDD2 Moderní divadlo a jeho dvojník 2 ZK 1
703SDA1 Šerm 1 Z 1
204TNC3 Tanec 3 Z 1
204TRK3 Trénink 3 Z 1
204ZPV3 Zpěv 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 27

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
703ADA4 Akrobacie, úpoly 4 Z 1
204ANI4 Animace 4 ZK 2
207DCK2 Divadlo v české kultuře 2 ZK 3
207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 ZK 3
204HTV4 Herecká tvorba 4 ZK 4
204HAK4 Hudební aktivity (sbor, orchestr) 4 Z 1
204HUN4 Hudební nauka 4 ZK 1
204IHV4 Inscenační tvorba 4 ZK 4
204JML2 Jevištní mluva 2 ZK 1
204PJP4 Jevištní pohyb 4 ZK 2
204MDD3 Moderní divadlo a jeho dvojník 3 Z 1
204PRS1 Produkční seminář 1 Z 1
204PAD1 Současné podoby alternativního divadla 1 Z 1
204STP1 Studiová praxe 1 Z 1
703SDA2 Šerm 2 Z 1
204TNC4 Tanec 4 ZK 1
204TRK4 Trénink 4 ZK 1
204ZPV4 Zpěv 4 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 30

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
703ADA5 Akrobacie, úpoly 5 Z 1
204HTV5 Herecká tvorba 5 ZK 8
204HAK5 Hudební aktivity (sbor, orchestr) 5 Z 1
204HIM1 Hudební improvizace 1 Z 1
204IHV5 Inscenační tvorba 5 ZK 10
204JML3 Jevištní mluva 3 Z 1
204PJP5 Jevištní pohyb 5 Z 1
204KPB1 Konzultace práce k bakalářské zkoušce 1 Z 1
204MDD4 Moderní divadlo a jeho dvojník 4 ZK 2
204PAD2 Současné podoby alternativního divadla 2 ZK 1
204STP2 Studiová praxe 2 Z 1
204TNC5 Tanec 5 Z 1
204TLH1 Tělo v historii 1 Z 1
204ZPV5 Zpěv 5 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 31

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
204HTV6 Herecká tvorba 6 ZK 8
204HAK6 Hudební aktivity (sbor, orchestr) 6 Z 1
204HIM2 Hudební improvizace 2 Z 1
204IHV6 Inscenační tvorba 6 ZK 10
204JML4 Jevištní mluva 4 ZK 1
204PJP6 Jevištní pohyb 6 ZK 1
204KPB2 Konzultace práce k bakalářské zkoušce 2 Z 1
204TNC6 Tanec 6 ZK 2
204TLH2 Tělo v historii 2 ZK 1
204ZPV6 Zpěv 6 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 27

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60