Konzultace práce k bakalářské zkoušce 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204KPB1 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří ADÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír NOVÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámit studenty se základní problematikou psaní diplomové práce a odborných studií (práce s literaturou, bibliografické citace apod.).
  2. Teoretická příprava ke státní bakalářské zkoušce - teoretické nahlédnutí současných trendů a shrnutí poznatků získaných během studia.

Forma studia

Konzultace, analýzy konkrétních projektů, písemné reflexe.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Praktická a teoretická příprava studenta na státní bakalářskou zkoušku.

  1. Výběr tématu a následná konzultace nad zamýšleným projektem k bakalářské zkoušce.
  2. Průběžná práce na vybraném tématu.
  3. Reflexe procesu zkoušení projektu k bakalářské zkoušce.
  4. Teoretické shrnutí znalostí potřebných k bakalářské zkoušce.

Doporučená nebo povinná literatura

Bibliografická citace dle norem ISO 690 a 690-2 (dostupné například z http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf, cit. 16. 2. 2011)

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7

BROCKETT, O. Dějiny divadla. 3. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; Divadelní ústav, 2008. ISBN 978-80-7106-576-0, ISBN 978-80-7008-225-6

MAJOR, L. Myšlení o divadle I. 2. vyd. Praha: Herrmann a synové, 1993.

PETŘÍČEK, M. Myšlení o divadle II. 2. vyd. Praha: Herrmann a synové, 1993.

HYVNAR, J. Herec v moderním divadle. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2000. ISBN 80-86102-07-6

SLAWINSKA, I. Divadlo v současném myšlení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 2002. ISBN 80-902482-6-8

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R110
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
NOVÁK V.
12:45–13:45
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:45–13:45 Vladimír NOVÁK Atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů