Konzultace práce k bakalářské zkoušce 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204KPB1 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír NOVÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámit studenty se základní problematikou psaní diplomové práce a odborných studií (práce s literaturou, bibliografické citace apod.).
  2. Teoretická příprava ke státní bakalářské zkoušce - teoretické nahlédnutí současných trendů a shrnutí poznatků získaných během studia.

Forma studia

Konzultace, analýzy konkrétních projektů, písemné reflexe.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Praktická a teoretická příprava studenta na státní bakalářskou zkoušku.

  1. Výběr tématu a následná konzultace nad zamýšleným projektem k bakalářské zkoušce.
  2. Průběžná práce na vybraném tématu.
  3. Reflexe procesu zkoušení projektu k bakalářské zkoušce.
  4. Teoretické shrnutí znalostí potřebných k bakalářské zkoušce.

Doporučená nebo povinná literatura

Bibliografická citace dle norem ISO 690 a 690-2 (dostupné například z http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf, cit. 16. 2. 2011)

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7

BROCKETT, O. Dějiny divadla. 3. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; Divadelní ústav, 2008. ISBN 978-80-7106-576-0, ISBN 978-80-7008-225-6

MAJOR, L. Myšlení o divadle I. 2. vyd. Praha: Herrmann a synové, 1993.

PETŘÍČEK, M. Myšlení o divadle II. 2. vyd. Praha: Herrmann a synové, 1993.

HYVNAR, J. Herec v moderním divadle. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2000. ISBN 80-86102-07-6

SLAWINSKA, I. Divadlo v současném myšlení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 2002. ISBN 80-902482-6-8

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R110
Atelier

(Karlova 26, Praha 1)
NOVÁK V.
12:15–13:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:15–13:00 Vladimír NOVÁK Atelier
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů