Akrobacie, úpoly 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
703ADA4 Z 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Použití naučených cviků ve vlastní divadelní práci.

Forma studia

Pravidelná týdenní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Výuka navazuje na předcházející programy (703ADA1, 703ADA2 a 703ADA3).

Obsah kurzu

Praktické využití akrobacie, exentriky a úpolů v jednotlivých scénkách. Cviky navazují na předcházející programy a důraz je kladen na dokonalost formy.

Získané pohybové dovednosti z akrobacie (od kotoulů přes vzklopky a přemety k saltům), úpolů (pády, údery, kopy, kryty), excentrických cvičení, cvičení na nářadí (mety, toče, vzklopky, přeskoky atd.) a trampolíně (salta) se aplikují stylovými úkoly (imaginace s předmětem a charakterem člověka atd.)

Doporučená nebo povinná literatura

Barba,Eugenio- Savarese, Nicola. Slovník divadelní antropologie,o skrytém umění herců. Divadelní ústav, 2000

Cihlář, Ondřej. Nový cirkus. Pražská scéna, 2006

Reidinger, Jiří Bilbo. Když bolí úsměv. AMU, 2008

Rémy,Tristan. Klauniády. Orbis, 1968

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na podkladě docházky a uspěšném předvedení požadovaných cviků:

a) Stoj na rukou, obrat ve stoji, kolébka, „píďalka“ skrčka, vzklopka.

Přemet vpřed oporem o hlavu.

Pomalé přemety vpřed nebo vzad (dívky)

b) Krátká samostatná etuda s použitím min. tří akrobatických prvků.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů