Zpěv 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ZPV5 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Olga ČEŠKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Olga ČEŠKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Odborně vyškolit herce pro divadelní soubory.

2.Péče o kulturu hlasu a slova.

3.Pěstování pěveckých dovedností a správných návyků.

4.Tříbení hudebního cítění.

5.Rozvíjení smyslu pro melodii, rytmus, harmonii.

6.Pohotová intonace z notového záznamu.

Forma studia

Výuka je vedena kontaktním způsobem (ve formě individuálních hodin).

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou pro zapsání předmětu je zkouška ze sólového zpěvu v předcházejícím semestru (204ZPV4).

Obsah kurzu

Osnova:

  1. Zdokonalování dechové a hlasové techniky.
  2. Rozšiřovat motivy na větší melodické celky (dynamicky odstínit).
  3. Pozvolné rozvíjení síly hlasu (podmínkou je volné hrdlo a posazení tónu na hlubokém dechu).

Dechová a hlasová cvičení si každý pedagog sólového zpěvu volí a upravuje s ohledem k individuálním potřebám a hlasovým možnostem studenta.

Totéž platí o výběru a rozsahu repertoáru.

Sylabus:

Neustálé zdokonalování dechové a hlasové techniky.

Rozšiřovat hudební motivy na větší a složitější melodické celky a různě je dynamicky odstínit.

Student je veden k tomu, aby cítil tzv. přirozenou dynamiku; když melodie stoupá, pozvolna zesilujeme, při sestupné melodii zeslabujeme.

Doporučená nebo povinná literatura

VACCAI, Niccolo. Praktická metoda. Zpěv s doprovodem klavíru, revid. A. Pečírková. Signatura MLP: VZ 96 679, VZ 61 800, italsky, německy.

CONCONE, Giuseppe. 50 solfeží (opus 9). Signatura MLP: VZ 26 083, VZ 29 885.

DVOŘÁK, Antonín. V národním tónu (písňový cyklus - opus 73). Signatura MLP: VZ 8027.

DVOŘÁK, Antonín. Večerní písně (opus 31). Písně na slova V. Hálka pro střední hlas a s klav. doprovodem, rok vydání 1951, 1955. Signatura MLP: VZ 92 482, VZ 61 614.

DVOŘÁK, Antonín. Cigánské melodie (opus 55). Zpěv s doprovodem klavíru, rok vydání 1955. Signatura MLP: VZ 62 918 (pro vyšší hlas), VZ 62 984 (pro nižší hlas).

JANÁČEK, Leoš. Slezské písně (s klavírním doprovodem). Signatura MLP: VZ 62 864, VZ 8077.

NOVÁK, Vítězslav. Slovenské lidové písně (25 slovenských písní), nakladatel M. Urbánek. Signatura MLP: VZ 8147.

SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, Mikuláš. Slovenské písně. Sbierka slovenských národných piesní pro strední hlas so sprievodom klavíra, vydal M. Urbánek. Signatura MLP: VZ 26 365.

SCHULHOFF, Ervín. Písně a tance z Těšínska (divize V. Musil, texty české, německé, anglické). Signatura MLP: VZ 93 479.

NEZVAL, Vítězslav. Schovávaná na schodech. Hudební komedie podle Calderonovy hry o 3 dějstvích a 4 obrazech. Vydal Československý spisovatel, Praha 1952. Signatura MLP: 14 B 10 964.

JEŽEK, Jaroslav. Osvobozené divadlo v melodiích Jaroslava Ježka. Signatura MLP: VZ 9 667.

JEŽEK, Jaroslav. Písničky Jaroslava Ježka. Signatura MLP: VZ 61 464.

HAŠLER, Karel. Pan Hašler přijímá. Signatura MLP: VZ 9 602.

MARTINŮ, Bohuslav. Nový špalíček. Vydalo EDITIO SUPRAPHON, Praha 1983.

MARTINŮ, Bohuslav. Tři šansony pro Červenou sedmu. Vydalo nakladatelství Tempo, Praha 1993.

CHOPIN, Fryderyk. Piesni. Vydalo Polskie wydawnictwo muzyczne, Krakow 1970.

BRAHMS, Johanes. Album písní (česky, německy). Revize J.Vymětal, Praha 1922. Signatura MLP: VZ 8355 (pro nižší hlas), VZ 8356 (pro vyšší hlas).

GERSHWIN, George. The best of George Gershwin and Ira Gershwin. Rok vydání 1997, anglicky. Signatura MLP: VZ 9312.

WEBBER, Lloyd Andrew. The Essential Collection Andrew Lloyd Webber. Vydalo Pearce Marchbank studio 1987, anglicky. Signatura MLP: VZ 9218/1, VZ 9218/2.

Písně - výběr z děl autorů: SCHUBERT Franz, SCHUMANN Robert, SMETANA Bedřich, MENDELSSOHN-BARTHOLDY Felix, EBEN Petr, KAINAR Josef, HAMMER Jan atd.

Sefardské písně. Zpěvník sefardských písní, upravil Rudolf Měřinský, vydala ARTA MUSIC-2HP PRODUCTION s.r.o., Praha 2003.

Mišpacha. Zpěvník židovských písní (1. díl). Vlastním nákladem vydala Helena Divecká, Praha 2002.

Album ruských písní a romancí. Upravil Siloty Alexander. Signatura MLP: VZ 8010, VZ 62 978.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivit na individuálních hodinách.

Zakončení semestru: Z.

Poznámka

Pěvecký repertoár je ovlivněn individuálními pěveckými dispozicemi studenta.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R211
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
ČEŠKOVÁ O.
11:00–12:30
(paralelka 1)
místnost R211
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
ČEŠKOVÁ O.
12:30–13:30
(paralelka 1)
Kolektivně
místnost R211
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
ČEŠKOVÁ O.
13:30–15:00
(paralelka 1)
Korepetice
St
Čt
místnost R211
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
ČEŠKOVÁ O.
09:15–14:00
(paralelka 1)

místnost R211
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
ČEŠKOVÁ O.
09:30–11:45
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 11:00–12:30 Olga ČEŠKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Út 12:30–13:30 Olga ČEŠKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
Kolektivně paralelka 1
Út 13:30–15:00 Olga ČEŠKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
Korepetice paralelka 1
Čt 09:15–14:00 Olga ČEŠKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
09:30–11:45 Olga ČEŠKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů