Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Skladba-specializace elektroakustická hudba (Mg)

Studijní program: Hudební umění
Katedra skladby
Studijní obor: Skladba
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
101S* Skladba
Z-5-3T
ZK-5-3T
Z-10-3T
Z-10-3T
30
101SSK* Seminář skladby
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
8
101DANA* Dějiny a analýza novodobých akustických umění
Z-3-2T
ZK-3-2T
6
101PMHP* Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics
Z-3-2PT+1CT
ZK-3-2PT+1CT
6
101SFHU* Scénická a filmová hudba
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
Minimální počet kreditů 54
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
101DS* Diplomní seminář
Z-3-2T
Z-3-2T
6
101PS* Projektový seminář
Z-2-12DS
Z-2-14DS
Z-2-12DS
Z-2-14DS
4
186SSS* Studium skladeb pro obor Skladba
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
186TS* Teorie skladby
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
Minimální počet kreditů 24
Povinně volitelné předměty
101SEA3N Odborné předměty pro obor Skladba (Mg)- povinný výběr
Z--
2 předměty
Z,ZK--
2 předměty
Z--
2 předměty
Z,ZK--
2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
101SEA4N Volitelné předměty pro obor Skladba-elektroakust.hudba (Mg)-výběr
0
101MOD Modulová výuka pro Skladbu
--blok
--blok
--blok
--blok
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 78
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 42
Celkový počet kreditů 120

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2015/16.

② Modulová výuka pro Skladbu [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Odborné předměty pro obor Skladba (Mg)- povinný výběr [101SEA3N]

101SEA3N V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapsat opakovaně.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů