Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Skladba-specializace elektroakustická hudba (Mg)

Studijní obor: Skladba
Katedra skladby
Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
101S* Skladba
Z-5-3T
ZK-5-3T
Z-10-3T
Z-10-3T
30
101SSK* Seminář skladby
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
8
101DANA* Dějiny a analýza novodobých akustických umění
Z-3-2T
ZK-3-2T
6
101PMHP* Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics
Z-3-3T
ZK-3-3T
6
101SFHU* Scénická a filmová hudba
Z-2-2T
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
Z-2-2T
ZK-2-2T
Předmět není vypsán
4
Minimální počet kreditů 54
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
101DS* Diplomní seminář
Z-3-2T
Z-3-2T
6
101PS* Projektový seminář
Z-2-blok
Z-2-blok
Předmět není vypsán
Z-2-blok
Z-2-blok
Předmět není vypsán
4
186SSS* Studium skladeb pro obor Skladba
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
186TS* Teorie skladby
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
Minimální počet kreditů 24
Povinně volitelné předměty
101SEA3N Odborné předměty pro obor Skladba (Mg)- povinný výběr
Z--
2 předměty
Z,ZK--
2 předměty
Z--
2 předměty
Z,ZK--
2 předměty
0
702CJN Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020
Z-1-2/T
1 předmět
ZK-2-2/T
1 předmět
3
Minimální počet kreditů 3
Volitelné předměty
101SEA4N Volitelné předměty pro obor Skladba-elektroakust.hudba (Mg)-výběr
0
101MOD Modulová výuka pro obor Skladba
--blok
--blok
--blok
--blok
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PRV Pohybová a relaxační výchova - výběr
0
703TV Tělesná výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 81
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 39
Celkový počet kreditů 120

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2015/16.

Modulová výuka pro obor Skladba [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Odborné předměty pro obor Skladba (Mg)- povinný výběr [101SEA3N]

101SEA3N V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapsat opakovaně.

Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 [702CJN]

Studium cizího jazyka musí být zakončeno zkouškou na úrovni B2 - lze pokračovat ve stejném jazyce z Bc studia .

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů