Skladba 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101S9 Z 10 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 223 až 273 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Hanuš BARTOŇ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hanuš BARTOŇ, Juraj FILAS, Slavomír HOŘÍNKA, Ivan KURZ, Luboš MRKVIČKA, Michal NEJTEK, Michal RATAJ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvíjení kompoziční techniky, vedení studenta k samostatnému kompozičnímu myšlení, rozvíjení hudební představivosti a schopnosti fixovat vlastní hudební představy a skladebné koncepty v hudebním zápisu. Příprava diplomních kompozičních úkolů.

Forma studia

Individuální hodina studenta s vyučujícím hlavního oboru

Předpoklady a další požadavky

Schopnost samostatného a koncepčně jasného kompozičního myšlení a formulace vlastní představy do interpretačně srozumitelného zápisu. Ucelená a soustavná orientace v dění v oblasti soudobé hudby.

Obsah kurzu

Ve V. ročníku se práce zaměřuje přípravu diplomního magisterského úkolu. Magisterský stupeň je zakončen závažnou orchestrální, vokálně instrumentální nebo jinou skladbou obdobného rozsahu a závažnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Studium významných děl hudby 20. století a děl současných skladatelů podle zaměření posluchače a podle vztahu k aktuálním kompozičním úkolům.

Hodnoticí metody a kritéria

Dosažené výsledky, soustavnost práce. Zápočet.

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů