Skladba 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101S8 ZK 5 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 94 až 119 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvíjení kompoziční techniky, vedení studenta k samostatnému kompozičnímu myšlení, rozvíjení hudební představivosti a schopnosti fixovat vlastní hudební představy a skladebné koncepty v hudebním zápisu.

Forma studia

Individuální hodina studenta s vyučujícím hlavního oboru

Předpoklady a další požadavky

Schopnost samostatného a koncepčně jasného kompozičního myšlení a formulace vlastní představy do interpretačně srozumitelného zápisu. Ucelená a soustavná orientace v dění v oblasti soudobé hudby.

Obsah kurzu

Ve IV. ročníku se práce zaměřuje na detailní práci s cílem tvůrčím způsobem analyzovat pojednávaný hudební materiál a jeho syntézu v komplexní hudební tvar. Důraz je kladen na rozvoj individuálních tvůrčích rysů studenta.

Doporučená nebo povinná literatura

Studium významných děl hudby 20. století a děl současných skladatelů podle zaměření posluchače a podle vztahu k aktuálním kompozičním úkolům.

Hodnoticí metody a kritéria

Dosažené výsledky, soustavnost práce. Zkouška.

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů