Dějiny a analýza novodobých akustických umění 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101DANA3 Z 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Michal RATAJ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal RATAJ, Jan TROJAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Více teoreticky zaměřené dvousemestrální studium se orientuje na celkový,

základní i pokročilý vhled do problematiky vztahů technologie a umění v širokém

slova smyslu, zejména pak partikulárních vztahů technologie a hudby v perspektivě

historických reálií přibližně posledních 120 let.

Silný akcent je kladen na čtení textů z oblasti rozmanitých vztahů hudby a

technologie digitálního věku a to jak z aktuální, tak historiských perspektiv.

Dalším akcentem je zorientování se v problematice probíhajících tvůrčích

i teoretických diskurzů napříč druhy a žánry, které je možné považovat za sónické.

Vedle soudobé vážné hudby v tradičním slova smyslu se jedná o vhled do světa

soundartu (zvukové instalace apod.), net-artu (digitální umění v globálních sítích) a

dalších forem současého umění, v nichž tradiční estetická i historiografická měřítka

ztrácejí svůj pojmový aparát.

Forma studia

teoreticko praktický blok dvou předmětů:

101DANA3Dějiny a analýza akustickych umění

101PMHP1Pokročilé techniky hudebního programování

každé pondělí 9 – 12

učebna: 019 LAB (vstup z Malostranského náměstí)

Oba kurzy jsou v letošním roce spojené do jednoho bloku v teoreticko-praktický workshop

téma pro ZS 2018:

Zvuková kompozice pro rádio

premiera v PremEdici Radioatelier, Český rozhlas Vltava, leden 2019

téma pro LS 2019:

Kompozice pro solové nástroje a live electronics, realizace koncertu

-spolupráce se studenty interpretačních oborů

-obsluha a relizace live electronics partů kompozice

Předpoklady a další požadavky

Znalosti na úrovni absolvovaného bakalářského studia

Obsah kurzu

Prozatimní syllabus zimního semestru 2018

 1. 10.Úvod
 1. 10.Zvuková kompozice v rádiu

PremEdice Radioateliéru ČRo Vltava a další radioartové platformy

Katharina Schitt / Michal Rataj: Molyneux Problem

– analyza Pro Tools Session

 1. 10Práce filmového skladatele ve zvukovém studiu

základní kontury spolupráce ve filmové produkci

architektura kompozičního prostředí

-obrázek, AAF, hudební session

-konfigurace session

-akustické versus elektronické

-reálné versus virtuální

 1. 10Jan Palach – hudební session, analýza,

akustické versus elektronické

Granulární syntéza a metody kompozice s ní

 1. 10.Symbioza DAW a open source programming

MAX to DAW / vice versa

četba:

Barry Truax: Musical Creativity and Complexity at the Threshold of the 21st Century

5.11.Hudební / zvukové studio a prostor #1

základní strategie, triky

topologie versus spektrum v práci s prostorem

 1. 11.Hudební / zvukové studio a prostor #2

základní strategie, triky

topologie versus spektrum v práci s prostorem

 1. 11.kompoziční práce, praktická výuka
 2. 11.Źivý nebo mrtvý nástroj?

Vitruální nástroje, syntezátory a samply

Hudební exprese v DAW interpretaci

senzory, midi CTRL ad.

 1. 12.kompoziční práce, praktická výuka
 2. 12. kompoziční práce, praktická výuka
 3. 12.vánoční koncert / performance

Povinná literatura pro četbu v zimním semestru:

Leigh Landy: The Music Of Sounds

Daniel J. Levitin: This Is Your Brain On Music

Barry Truax: Musical Creativity and Complexity at the Threshold of the 21st Century

Denis Smalley: Space-form and the acousmatic image

Doporučená nebo povinná literatura

Text v přípravě.

Hodnoticí metody a kritéria

kompoziční a koncertní výstup na konci obou semestrů

Poznámka

detailní info: www.michalrataj.com/vyuka

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 019
LAB

(Lichenštejnský palác)
RATAJ M.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:30 Michal RATAJ LAB
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů