Dějiny a analýza novodobých akustických umění 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101DANA3 zápočet 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Michal RATAJ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin KLUSÁK, Michal RATAJ, Jan TROJAN

Obsah

Jedná se o dvousemestrální kurz, který je vyučován formou četby textů, poslechu skladeb a vzájemných dialogů a reflexí. Cílem je schopnost kontextuálního analytického pohledu a porozumění aktuálním trendům a konceptům v oblasti akustických umění jak na úrovni tvůrčí, tak estetické, historicky-kontextuální a intermediální. Formou analýzy nahrávek a partitur se studenti seznamují s klíčovými díly z oblasti elektroakustické hudby a intermediální tvorby posledních dekád, studiem textů pronikají do reflexe diskursů v poli hudby a technologií.

Struktura konkrétních děl a analyzovaných textů se proměňuje každý akademický rok, s konkrétním sylabem jsou studenti seznámení nejpozději na první hodině nového semestru.

Výsledky učení

Schopnost analytického pohledu na tvorbu ostatních autorů, porozumění teoretickým textů a aplikace získaných poznatků do oblasti vlastní tvůrčí praxe.

Předpoklady a další požadavky

Průběžná četba textů, poslech nahrávek. Aktivní účast v diskuzi.

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělován za aktivní účast, schopnost diskuse a připravenost z týdne na týden.

Minimální docházka není stanovena, nicméně každý semestr je zakončen písemným úkolem v rozsahu odpovídajícímu docházce (tzn. nízká docházka = větší rozsah, vysoká docházka = nízký rozsah).

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů