Dějiny a analýza novodobých akustických umění 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101DANA3 Z 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Michal RATAJ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal RATAJ, Jan TROJAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Více teoreticky zaměřené dvousemestrální studium se orientuje na celkový,

základní i pokročilý vhled do problematiky vztahů technologie a umění v širokém

slova smyslu, zejména pak partikulárních vztahů technologie a hudby v perspektivě

historických reálií přibližně posledních 120 let.

Silný akcent je kladen na čtení textů z oblasti rozmanitých vztahů hudby a

technologie digitálního věku a to jak z aktuální, tak historiských perspektiv.

Dalším akcentem je zorientování se v problematice probíhajících tvůrčích

i teoretických diskurzů napříč druhy a žánry, které je možné považovat za sónické.

Vedle soudobé vážné hudby v tradičním slova smyslu se jedná o vhled do světa

soundartu (zvukové instalace apod.), net-artu (digitální umění v globálních sítích) a

dalších forem současého umění, v nichž tradiční estetická i historiografická měřítka

ztrácejí svůj pojmový aparát.

Forma studia

PONDELI, 15:30 - 17.00

přednáška zakončená krátkou esejí

Předpoklady a další požadavky

Znalosti na úrovni absolvovaného bakalářského studia

Obsah kurzu

Poslechová a analytická přednáška za měřená na vybrané skladby využívající různé formy hudebních technologií 20. a 21. století

4. 10.

Stockhausen, Xnakis, Beatles a Pink Floyd1960'

11. 10.

Drone jako akustický názor 1940 - 2018

Ives Klein, G. Ligeti, Bernard Parmegiani

Eliane Radigue, Phill Niblock, Monty Adkins

18. 10.

Gesture & Jazz

Jan Maresz: Metallics1995

25. 10.

koncert HAMU / JAMU, vyuka se nekona

1. 11.

Staré formy v elektronickém hávu1997

Pierre Boulez: Anthemes II.

Score Follower jako koncept interakce

8. 11.

Hudební divadlo z rádia...

Heiner Goebbels: Osvobození Promethea1985

Stifters Dinge2007

15. 11.

Elektornika v ansámbul

Phillipe Leroux: VoiREX2002

22. 11.

Výuka se přesouvá - Rataj na koncertě v Brně.

29. 11.

Hudební divadlo z poezie2006

Miguel Azguime: Salt Itinerary

6. 12.

Jesper Nordin

Calm Like a Bomb2000

Residues2006

13. 12.

Pierre Alexandre Tremblay

Asinglewordisnotenough for cello and live electronics2015

Michal Rataj: Cellacusmata for cello and live electronics 2020

20. 12.

Ambientní vesmír

Monty Adkins: Water's Edge2018

Make-up class (date to be arranged)

Zvuková polyfonie2002

Alvin Curran: Un altro ferragosto

Doporučená nebo povinná literatura

Texty povinné literatury budou poskytnuty na počátku semestru.

MONTY ADKINS, RICHARD SCOTT, PIERRE ALEXANDRE TREMBLAY:Post-Acousmatic Practice: Re-evaluating Schaeffer’s heritage.

MUSIC BEYOND AIRPORTS. Appraising ambient music.

další texty budou doručeny během výuky

nahrávky, partitury a další materiály ke stažení:

https://amu365-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/michal_rataj_hamu_cz/Documents/_materialy-ke-studiu.zip?csf=1&web=1&e=8UB6zP

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v diskusi na přednáškách, znalost repertoáru.

Zhotovení kvalitního texty v délce max 10 normostran reflektujícího danou problematiku.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 019
LAB

(Lichenštejnský palác)
RATAJ M.
15:30–17:00
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:30–17:00 Michal RATAJ LAB
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů