Dějiny a analýza novodobých akustických umění 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101DANA3 Z 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Michal RATAJ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal RATAJ, Jan TROJAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost kontextuálního analytického pohledu na tvorbu ostatních autorů, porozumění teoretickým textům a aplikace získaných poznatků do oblasti vlastní tvůrčí praxe. Vlastní písemná reflexe klíčových témat.

Forma studia

PONDELI, 13 - 14:30

přednáška zakončená krátkou esejí

Předpoklady a další požadavky

Znalosti na úrovni absolvovaného bakalářského studia

Obsah kurzu

Studenti jsou formou přednášky seznámeni s aktuálními trendy a koncepty v oblasti akustických umění jak na úrovni tvůrčí, tak estetické, filozofické a intermediální. Formou analýzy partitur a nahrávek se seznamují s klíčovými díly z oblasti akustických umění a intermediální tvorby posledních dekád, studiem a analýzou textů pronikají do reflexe diskurzů v poli hudby a technologií.

Doporučená nebo povinná literatura

COX, Christoph ed. Audio Culture: reading in modern music. New York, London: Continuum, 2004. 454 s. ISBN 978-0826416155.

RATAJ, Michal. Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu: problematika vymezování tvůrčích pozic v prostředí akustických umění z pohledu domácí scény radioartu. 1. vyd. V Praze: KANT pro AMU, 2007. 160 s. Disk. Malá řada; sv. 3. ISBN 978-80-86970-31-8.

RATAJ, Michal. Zvukem do hlavy: sondy do současné audiokultury. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012. 175 s. ISBN 978-80-7331-229-9.

HERZOGENRATH, Bernd ed. Sonic thinking: a media philosophical approach. New York: Bloomsbury Academic, 2017. 344 s. ISBN 978-1501327209.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v diskusi na přednáškách, znalost repertoáru.

Zhotovení kvalitního texty v délce max 10 normostran reflektujícího danou problematiku.

Poznámka

materialy pro cely semestr

https://amu365-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/michal_rataj_hamu_cz/EfQAGaufzRZKmRi9f3JAUd0BWijS2s9zvOwvLsmG9oYYqg?e=mVp7n8

3. 10. Lazlo Moholy Nagy - New Vision. The New Bauhaus. Diskuse po 90 letech

četba: L. Maholy.Nagy. Introduction to: The New Vision (pdf)

video: https://youtu.be/7HUe9FTkbCE

10. 10.K. Saariaho - vize nové harmonie

poslech, analýza: Noa Noa, Verblendungen

četba: Kaia Saariaho. Timbre and harmony (pdf)

17. 10.Score follower - nová technologie pro real-time electronics

A není attack lepší detekce?

poslech: Philippe Manoury: Pluton

24. 10.prof. Leigh Landy: Making Sound-based Music Relevant

9:00 - 12:00

31. 10.Michal Rataj: Floating

autorská přednáška o skladbě z koncertu v Galerii HAMU 21. 10.

zvuk a prostor

7. 11.Gestrument - gestures for structures

poslech: Jesper Nordin - Calm Like a Bomb

14. 11.prof. Július Fujak: Priesvitné zvukové sochy (hostující přednáška)

9:00 - 12:00

21. 11.Trubka mezi světy

Ian Maresz: Metalics

Michal Rataj / Oskar Török - Letters From Sounds

28. 11.Zvuk za zvukem

Mark Andre: üg

https://www.youtube.com/watch?v=cJDXzWbMB3o

5. 12.Karlax - mrtvý hudební nástroj

Tom MAYS - Le Patch Bien Tempéré III

https://youtu.be/LUAblDDIb20

četba: Yolande Harris: Inside-out instrument (pdf)

12. 12.Počítač jako virtuální orchestr

Martin Matalon: Traces I.

19. 12.Louis Glücková: Nov věrnosti a ctnosti

Michal Rataj / Souzvuk - vánoční poslech

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů