Dějiny a analýza novodobých akustických umění 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101DANA3 Z 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Michal RATAJ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal RATAJ, Jan TROJAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Více teoreticky zaměřené dvousemestrální studium se orientuje na celkový,

základní i pokročilý vhled do problematiky vztahů technologie a umění v širokém

slova smyslu, zejména pak partikulárních vztahů technologie a hudby v perspektivě

historických reálií přibližně posledních 120 let.

Silný akcent je kladen na čtení textů z oblasti rozmanitých vztahů hudby a

technologie digitálního věku a to jak z aktuální, tak historiských perspektiv.

Dalším akcentem je zorientování se v problematice probíhajících tvůrčích

i teoretických diskurzů napříč druhy a žánry, které je možné považovat za sónické.

Vedle soudobé vážné hudby v tradičním slova smyslu se jedná o vhled do světa

soundartu (zvukové instalace apod.), net-artu (digitální umění v globálních sítích) a

dalších forem současého umění, v nichž tradiční estetická i historiografická měřítka

ztrácejí svůj pojmový aparát.

Forma studia

přednáška zakončená krátkou esejí

Předpoklady a další požadavky

Znalosti na úrovni absolvovaného bakalářského studia

Obsah kurzu

Téma ZS 2019 - analýza vybraných kompozic z pohledu hudebně technologické interakce

 1. 10.

Masterclass Pierre Alexandre Tremblay

Asinglewordisnotenough pro violoncello a live electronics

Pro všechny zájemce bude vypsán samostatný modul.

 1. 10.

Gesture & Jazz

Jan Maresz: Metallics (1995)

 1. 10.

Staré formy v elektronickém hávu

Pierre Boulez: Anthemes II.

 1. 10.

Státní svátek

 1. 11.

Houslový prostor

Michal Rataj: Souvětí II. Pro dvoje housle a live electronics

 1. 11.

Hudební divadlo z rádia...

Heiner Goebbels: Osvobození Promethea

 1. 11.

Hudební divadlo z poezie

Miguel Azguime: Salt Itinerary

 1. 11.

přednášková cesta Tallin (náhrada výuky dle domluvy)

 1. 12.

Gesto a Drone

Bernard Parmegiani: De Natura Sonorum

Elianne Radique

 1. 12.

Zvuková polyfonie

Alvin Curran: Un altro ferragosto

 1. 12

Ambientní vesmír

Monty Adkins: Water's Edge

Doporučená nebo povinná literatura

Texty povinné literatury budou poskytnuty na počátku semestru.

MONTY ADKINS, RICHARD SCOTT, PIERRE ALEXANDRE TREMBLAY:Post-Acousmatic Practice: Re-evaluating Schaeffer’s heritage.

Zvukem do hlavy. NAMU 2012

MUSIC BEYOND AIRPORTS. Appraising ambient music.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v diskusi na přednáškách, znalost repertoáru.

Zhotovení kvalitního texty v délce max 10 normostran reflektujícího danou problematiku.

Poznámka

detailní info: www.michalrataj.com/vyuka

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů