Scénická a filmová hudba 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101SFHU3 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Michal RATAJ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zbyněk MATĚJŮ, Michal RATAJ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Praktické cvičení zaměřené na kompozičně technické aspekty skladatele v oblasti audiovizuální tvorby a vlastní realizaci autorské hudby jako doprovodu audiovizuálního díla.

Forma studia

Cvičení, 2 hodiny týdně.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost alespoň základní práce v prostředí DAW, ideálně Pro Tools

Základní znalost virtuálních nástrojů, mikrofonie, orchestrace, harmonie ad. hudebně teoretických disciplín.

Obsah kurzu

Hlavní oblasti rozvíjení praktických dovedností:

Workflow skladatele filmové hudby ve 21. století.

Komunikace v produkčním teamu, základní profese filmové produkce, prostupnost tvůrčí odpovědnosti.

Odpovědnost hudebního skladatele ve filmové produkci.

Dialog versus hudba - dva rytmické koncepty.

Reálné a virtuální hudební nástroje

MIDI, Temptrack a realizace filmové partitury

MIX hudby a zvuku - proč může být ošklivý zvuk ve filmu krásný (a naopak)

Otázky autorských práv při realizaci filmové hudby

Doporučená nebo povinná literatura

Michael Chion: Audio-vision

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka (90%), soustavnost práce z týdne na týden, inovativnost tvůrčích výstupů, osobnostní vývoj studenta v daném předmětu.

Rámcové praktické výstupy pro úspěšné uzavření obou semestrů

1/ Hudba jako doprovod mluveného slova /

2/ Krátká studie k zadanému filmovému klipu (max. 2 minuty)

3/ Hudba k novému filmu (bude organizováno průběžné podle reálných potřeb, v komunikaci z kolegy z FAMU, resp. na základě vlastních kontaktů)

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů