Scénická a filmová hudba 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101SFHU3 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Michal RATAJ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zbyněk MATĚJŮ, Michal RATAJ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Praktické cvičení zaměřené na kompozičně technické aspekty skladatele v oblasti audiovizuální tvorby a vlastní realizaci autorské hudby jako doprovodu audiovizuálního díla.

Forma studia

Pondělí 11:15 - 12:45

Cvičení, 2 hodiny týdně.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost alespoň základní práce v prostředí DAW, ideálně Pro Tools

Základní znalost virtuálních nástrojů, mikrofonie, orchestrace, harmonie ad. hudebně teoretických disciplín.

Obsah kurzu

Hlavní oblasti rozvíjení praktických dovedností:

Workflow skladatele filmové hudby ve 21. století.

Komunikace v produkčním teamu, základní profese filmové produkce, prostupnost tvůrčí odpovědnosti.

Odpovědnost hudebního skladatele ve filmové produkci.

Dialog versus hudba - dva rytmické koncepty.

Reálné a virtuální hudební nástroje

MIDI, Temptrack a realizace filmové partitury

MIX hudby a zvuku - proč může být ošklivý zvuk ve filmu krásný (a naopak)

Otázky autorských práv při realizaci filmové hudby

Příprava na realizaci filmů ve spolupráci s FAMU v letním semestru 2022.

Doporučená nebo povinná literatura

Michael Chion: Audio-vision

McGuire, Sam, Matějů Zbyněk: The art of digital orchestration (knihovna HAMU)

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka (90%), soustavnost práce z týdne na týden, inovativnost tvůrčích výstupů, osobnostní vývoj studenta v daném předmětu.

Rámcové praktické výstupy pro úspěšné uzavření obou semestrů

1/ Hudba jako doprovod mluveného slova /

2/ Krátká studie k zadanému filmovému klipu (max. 2 minuty)

3/ Hudba k novému filmu (bude organizováno průběžné podle reálných potřeb, v komunikaci z kolegy z FAMU, resp. na základě vlastních kontaktů)

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů