Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Skladba-specializace elektroakustická hudba (Mg) – 1. ročník

Studijní program: Hudební umění
Katedra skladby
Studijní obor: Skladba
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Skladba 101S7 Z 5 3T 101S8 ZK 5 3T
Seminář skladby 101SSK7 Z 2 2ST 101SSK8 Z 2 2ST
Dějiny a analýza novodobých akustických umění 101DANA3 Z 3 2T 101DANA4 ZK 3 2T
Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 101PMHP1 Z 3 2PT+1CT 101PMHP2 ZK 3 2PT+1CT
Scénická a filmová hudba 101SFHU3 Z 2 2T 101SFHU4 ZK 2 2T Předmět není vypsán
Minimální počet kreditů za semestr 13 13
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU3 ZK 3 2ST 702HAOU4 ZK 3 2ST
Projektový seminář 101PS1 Z 2 12DS 101PS2 Z 2 14DS Předmět není vypsán
Studium skladeb pro obor Skladba 186SSS5 Z 2 2T 186SSS6 ZK 2 2T
Teorie skladby 186TS5 Z 2 1PT+1ST 186TS6 ZK 2 1PT+1ST
Minimální počet kreditů za semestr 7 7
Povinně volitelné předměty
Odborné předměty pro obor Skladba (Mg)- povinný výběr Z Z,ZK
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Skladba-elektroakust.hudba (Mg)-výběr
Modulová výuka pro Skladbu blok blok
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 20 20
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 10 10
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2015/16.

② Modulová výuka pro Skladbu [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Odborné předměty pro obor Skladba (Mg)- povinný výběr [101SEA3N]

101SEA3N V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapsat opakovaně.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.