Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Skladba-specializace elektroakustická hudba (Mg) – 1. ročník

Studijní obor: Skladba
Katedra skladby
Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Skladba 101S7 Z 5 3T 101S8 ZK 5 3T
Seminář skladby 101SSK7 Z 2 2T 101SSK8 Z 2 2T
Dějiny a analýza novodobých akustických umění 101DANA3 Z 3 2T 101DANA4 ZK 3 2T
Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 101PMHP1 Z 3 3T 101PMHP2 ZK 3 3T
Scénická a filmová hudba 101SFHU1 Z 2 1T Předmět není vypsán 101SFHU2 ZK 2 2T Zapsat
Minimální počet kreditů za semestr 13 13
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU3 ZK 3 2T 702HAOU4 ZK 3 2T
Projektový seminář 101PS1 Z 2 blok Předmět není vypsán 101PS2 Z 2 blok Zapsat
Studium skladeb pro obor Skladba 186SSS5 Z 2 2T 186SSS6 ZK 2 2T
Teorie skladby 186TS5 Z 2 2T 186TS6 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 7 7
Povinně volitelné předměty
Odborné předměty pro obor Skladba (Mg)- povinný výběr Z Z,ZK
Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 Z 1 2/T ZK 2 2/T
Minimální počet kreditů za semestr 1 2
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Skladba-elektroakust.hudba (Mg)-výběr
Modulová výuka pro obor Skladba blok blok
Cizí jazyk - výběr
Pohybová a relaxační výchova - výběr
Tělesná výchova - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 21 22
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 9 8
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2015/16.

Modulová výuka pro obor Skladba [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Odborné předměty pro obor Skladba (Mg)- povinný výběr [101SEA3N]

101SEA3N V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapsat opakovaně.

Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 [702CJN]

Splnění této skupiny předmětů se týká pouze studentů zapsaných ke studiu před rokem 2019/2020

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.