Zjednodušený studijní plán Obor Skladba-specializace elektroakustická hudba (Mg)

Katedra skladby

Studijní obor: Skladba
Studijní program: Hudební umění

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
101DANA3 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 3 Z 3
101PMHP1 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 1 Z 3
101SSK7 Seminář skladby 7 Z 2
101S7 Skladba 7 Z 5
186SSS5 Studium skladeb pro obor Skladba 5 Z 2
186TS5 Teorie skladby 5 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 20
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
101PS1 Projektový seminář 1 Z 2
101SFHU1 Scénická a filmová hudba 1 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Odborné předměty pro obor Skladba (Mg)- povinný výběr Z
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Skladba-elektroakust.hudba (Mg)-výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro obor Skladba
výběr ze skupiny Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 Z 1
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
101DANA4 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 4 ZK 3
101PMHP2 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 2 ZK 3
101SSK8 Seminář skladby 8 Z 2
101S8 Skladba 8 ZK 5
186SSS6 Studium skladeb pro obor Skladba 6 ZK 2
186TS6 Teorie skladby 6 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 20
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
101PS2 Projektový seminář 2 Z 2
101SFHU2 Scénická a filmová hudba 2 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Odborné předměty pro obor Skladba (Mg)- povinný výběr Z,ZK
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Skladba-elektroakust.hudba (Mg)-výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro obor Skladba
výběr ze skupiny Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 ZK 2
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 20
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
101DS3 Diplomní seminář 3 Z 3
101SSK9 Seminář skladby 9 Z 2
101S9 Skladba 9 Z 10
Kreditů z povinných předmětů 15
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
101PS1 Projektový seminář 1 Z 2
101SFHU1 Scénická a filmová hudba 1 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Odborné předměty pro obor Skladba (Mg)- povinný výběr Z
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Skladba-elektroakust.hudba (Mg)-výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro obor Skladba
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
101DS4 Diplomní seminář 4 Z 3
101SSK0 Seminář skladby 10 Z 2
101S0 Skladba 10 Z 10
Kreditů z povinných předmětů 15
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
101PS2 Projektový seminář 2 Z 2
101SFHU2 Scénická a filmová hudba 2 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Odborné předměty pro obor Skladba (Mg)- povinný výběr Z,ZK
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Skladba-elektroakust.hudba (Mg)-výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro obor Skladba
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
výběr ze skupiny Pohybová a relaxační výchova - výběr
výběr ze skupiny Tělesná výchova - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 30
Celkem kreditů za ročník 60