Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Skladba-specializace elektroakustická hudba (Mg) – 2. ročník

Studijní obor: Skladba
Katedra skladby
Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Skladba 101S9 Z 10 3T 101S0 Z 10 3T
Seminář skladby 101SSK9 Z 2 2T 101SSK0 Z 2 2T
Scénická a filmová hudba 101SFHU1 Z 2 1T Předmět není vypsán 101SFHU2 ZK 2 2T Zapsat
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Diplomní seminář 101DS3 Z 3 2T 101DS4 Z 3 2T
Projektový seminář 101PS1 Z 2 blok Předmět není vypsán 101PS2 Z 2 blok Zapsat
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Odborné předměty pro obor Skladba (Mg)- povinný výběr Z Z,ZK
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Skladba-elektroakust.hudba (Mg)-výběr
Modulová výuka pro obor Skladba blok blok
Cizí jazyk - výběr
Pohybová a relaxační výchova - výběr
Tělesná výchova - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 15 15
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 15 15
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2015/16.

Modulová výuka pro obor Skladba [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Odborné předměty pro obor Skladba (Mg)- povinný výběr [101SEA3N]

101SEA3N V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapsat opakovaně.

Cizí jazyk (Mg) - povinný výběr pro studenty zapsané před rokem 2019/2020 [702CJN]

Splnění této skupiny předmětů se týká pouze studentů zapsaných ke studiu před rokem 2019/2020

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.