Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Skladba-specializace elektroakustická hudba (Mg) – 2. ročník

Studijní program: Hudební umění
Katedra skladby
Studijní obor: Skladba
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Skladba 101S9 Z 10 3T 101S0 Z 10 3T
Seminář skladby 101SSK9 Z 2 2ST 101SSK0 Z 2 2ST
Scénická a filmová hudba 101SFHU3 Z 2 2T 101SFHU4 ZK 2 2T Předmět není vypsán
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Diplomní seminář 101DS3 Z 3 2T 101DS4 Z 3 2T
Projektový seminář 101PS1 Z 2 12DS 101PS2 Z 2 14DS Předmět není vypsán
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Odborné předměty pro obor Skladba (Mg)- povinný výběr Z Z,ZK
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Skladba-elektroakust.hudba (Mg)-výběr
Modulová výuka pro Skladbu blok blok
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 15 15
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 15 15
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Tento studijní plán je platný od ak. roku 2015/16.

② Modulová výuka pro Skladbu [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Odborné předměty pro obor Skladba (Mg)- povinný výběr [101SEA3N]

101SEA3N V této skupině musíte absolvovat minimálně 2 předměty v každém semestru studia. Všechny předměty lze zapsat opakovaně.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.