Volitelné předměty pro obor Skladba-elektroakust.hudba (Mg)-výběr

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
108DPSN1 Didaktika/Vyučovatelská praxe skladebných nauk 1 česky St

Z 1 6PS+6SS zimní
108DPSN2 Didaktika/Vyučovatelská praxe skladebných nauk 2
 
česky ZK 1 7PS+7SS letní Předmět není vypsán
102HV1 Hlasová výchova 1 česky Z 1 1CT zimní
102HV2 Hlasová výchova 2
 
česky Z 1 1CT letní Předmět není vypsán
170KP7 Klavírní praxe 7 česky Z 1 1T zimní
170KP8 Klavírní praxe 8
 
česky ZK 1 1T letní Předmět není vypsán
108PED1 Pedagogika 1 česky viz detail Z 1 2T zimní
108PED2 Pedagogika 2
 
česky ZK 1 2T letní Předmět není vypsán
108PSY1 Psychologie 1 česky viz detail Z 1 2T zimní
108PSY2 Psychologie 2
 
česky ZK 1 2T letní Předmět není vypsán
171SPZS Softwarové prostředky zvukové syntézy
 
česky ZK 2 1T letní Předmět není vypsán
100STUDIO Studio N anglicky, česky St
17:00–18:30
Z 1 1PT+1ST zimní i letní
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Čt
12:30–14:00
Studovna v knihovně HAMU
Z 1 2T zimní
108TI2 Teorie interpretace 2
 
česky ZK 1 2T letní Předmět není vypsán
171ZP Základy programování
 
česky ZK 2 1T zimní Předmět není vypsán
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky česky Po
14:00–15:30
Učebna KZT
ZK 2 2PT zimní