Klavírní praxe 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
170KP8 ZK 1 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zvýšení dovednosti hry na klavír

Forma studia

Individuální výuka spojená s řízením a kontrolovaným samostudiem studentů, studium hodnotí a zápočty i zkoušky uděluje vyučující pedagog.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Klavírní praxe je součástí studia pro obor dirigování a skladba osm semestrů.

Na posluchače jsou kladeny požadavky ve výběru literatury především směrem ke hře klavírních výtahů, partitur a v neposlední řadě hře z listu a spolupráce s Operním studiem HAMU.

Klade na posluchače značné technické požadavky i vzhledem k schopnostem předvedení

vlastního díla a na hru z listu a čtení partitur.

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr literatury dle technické vyspělosti posluchače.

Obor dirigování:

Průřezné poznávání co největšího počtu symfonické a operní literatury. Spolupráce s Operním studiem hudební fakulty AMU.

F. Chopin: op. 10 a op. 25

J. S. Bach: Francouzské suity, Temperovaný klavír I. a II. díl

J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven: Sonáty - výběr

Romantismus a 20. století zaměřit výběrem literatury do praxe symfonické a operní literatury např.: klavírní výtahy oper V. Blodka , B. Smetany, A. Dvořáka, G. Verdiho,

G. Pucciniho, R. Wagnera, L. Janáčka a dalších.

Obor skladba:

Výuka zaměřena na praktické ovládnutí hry partitur.

Hodnoticí metody a kritéria

Hra z listu, čtení partitur, klavírních výtahu a doprovody písňové literatury - vše zaměřené do praxe hlavního oboru.

Poznámka

Volitelný předmět je určen výhradně pro obory Skladba, Dirigování, Operní režie a Zpěv.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů