Klavírní praxe 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
170KP8 ZK 1 1T česky letní

Garant předmětu

Miroslav SEKERA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hanuš BARTOŇ, Zdeňka KURZOVÁ, František MALÝ, Miroslav SEKERA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zvýšení dovednosti hry na klavír

Forma studia

Individuální výuka spojená s řízením a kontrolovaným samostudiem studentů, studium hodnotí a zápočty i zkoušky uděluje vyučující pedagog.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Klavírní praxe je součástí studia pro obor dirigování a skladba osm semestrů.

Na posluchače jsou kladeny požadavky ve výběru literatury především směrem ke hře klavírních výtahů, partitur a v neposlední řadě hře z listu a spolupráce s Operním studiem HAMU.

Klade na posluchače značné technické požadavky i vzhledem k schopnostem předvedení

vlastního díla a na hru z listu a čtení partitur.

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr literatury dle technické vyspělosti posluchače.

Obor dirigování:

Průřezné poznávání co největšího počtu symfonické a operní literatury. Spolupráce s Operním studiem hudební fakulty AMU.

F. Chopin: op. 10 a op. 25

J. S. Bach: Francouzské suity, Temperovaný klavír I. a II. díl

J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven: Sonáty - výběr

Romantismus a 20. století zaměřit výběrem literatury do praxe symfonické a operní literatury např.: klavírní výtahy oper V. Blodka , B. Smetany, A. Dvořáka, G. Verdiho,

G. Pucciniho, R. Wagnera, L. Janáčka a dalších.

Obor skladba:

Výuka zaměřena na praktické ovládnutí hry partitur.

Hodnoticí metody a kritéria

Hra z listu, čtení partitur, klavírních výtahu a doprovody písňové literatury - vše zaměřené do praxe hlavního oboru.

Poznámka

Volitelný předmět je určen výhradně pro obory Skladba, Dirigování, Operní režie a Zpěv.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů