Diplomní seminář 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101DS3 Z 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Ivan KURZ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hanuš BARTOŇ, Slavomír HOŘÍNKA, Ivan KURZ, Michal NEJTEK, Michal RATAJ, Jan TROJAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Text je v přípravě.

Seminář zaměřený na konkrétní témata magisterských prací studentů. Výuka probíhá formou konzultací nad dílčími texty i nad celkovou strukturou práce.

Forma studia

Text je v přípravě.

Diplomový seminář probíhá v závěrečné fázi magisterského studia.V jeho rámci předkládají posluchači oboru materiál zpracovávaného diplomního úkolu.

Předpoklady a další požadavky

Text je v přípravě.

Prerekvizity:

Obsah kurzu

Text je v přípravě.

Seminář je zaměřen jak na odbornou stránku vědeckého zpracování zvoleného tématu, tak i na její konečnou podobu.

Doporučená nebo povinná literatura

Text je v přípravě.

Eco Umberto - Jak napsat diplomovou práci.

Votobia, Olomouc 1997

Další materiály podle tématu magisterské diplomní práce

Hodnoticí metody a kritéria

Text je v přípravě.

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na semináři

vypracování a prezentace dílčích výstupů připravované magisterské diplomní práce

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů