Dějiny a analýza novodobých akustických umění 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101DANA4 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Více teoreticky zaměřené dvousemestrální studium se orientuje na celkový,

základní i pokročilý vhled do problematiky vztahů technologie a umění v širokém

slova smyslu, zejména pak partikulárních vztahů technologie a hudby v perspektivě

historických reálií přibližně posledních 120 let.

Silný akcent je kladen na čtení textů z oblasti rozmanitých vztahů hudby a

technologie digitálního věku a to jak z aktuální, tak historiských perspektiv.

Dalším akcentem je zorientování se v problematice probíhajících tvůrčích

i teoretických diskurzů napříč druhy a žánry, které je možné považovat za sónické.

Vedle soudobé vážné hudby v tradičním slova smyslu se jedná o vhled do světa

soundartu (zvukové instalace apod.), net-artu (digitální umění v globálních sítích) a

dalších forem současého umění, v nichž tradiční estetická i historiografická měřítka

ztrácejí svůj pojmový aparát.

Forma studia

PONDELI, 15:30 - 17.00

přednáška zakončená krátkou esejí

Předpoklady a další požadavky

Znalosti na úrovni absolvovaného bakalářského studia

Obsah kurzu

14. 2. Futuriste pro 20. století

21. 2. Noise a glitch - symptomy 20. století

28. 2. Text - Sound. Kurt Schwitters, Ernst Jandl ad.

7. 3.(jarní prázdniny)

14. 3. Konkrétní a akusmatické. Pierre Schaeffer,

21. 3. Varese / Xenakis - audiovizuální zvuková imerse

28. 3. Kolínská Oddysea - Stockhausen, Ligeti ad.

4. 4. Ticho světa. R. M. Schafer - Winter Diary

11. 4. Radioart - Zvuk mezi prostory

18. 4.VELIKONOCE

25. 4. Radioart v Československu

2. 5.Radioart - současná česká scéna

9. 5.dekanske volno

16. 5. (náhradní výuka)

Post-akusmatická hudba jako názor.

Doporučená nebo povinná literatura

Bude doporučena na základě vlastní práce během semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška na základě vypracované eseje v délce min. 10 normostran na téma spojené s diskurzem přednášky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů