Dějiny a analýza novodobých akustických umění 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101DANA4 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Michal RATAJ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin KLUSÁK, Michal RATAJ, Jan TROJAN

Obsah

materialy ke studiu pro LS 2023

https://amu365-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/michal_rataj_hamu_cz/EStn3BTBuWRIjdF9br4-_cQB66NtTyhVu59ihr5sQIlpJQ?e=ExWcFm

DANAII-2-LS2023

syllabus

13. 2. Návštěva Kunsthalle Prague s komentovanou prohlídkou

Gregor Hildebrandt: A Blink of an Eye and the Years are Behind Us

20. 2.Post-akusmatické. Uzlové body současné hudby

Radiohead, P. A. Tremblay a Arve Henriksen

četba: Post-Acousmatic Practice: Re-evaluating Schaeffer’s heritage (pdf)

27. 2.Miguel Azguime

text - sound - visual

četba: rozhovor s M. Azguimem

6. 3.Dr. Mathew Goodheart, Rensselaer Polytechnic Institute USA,

guest composer's talk

13. 3.Heiner Goebbels - Estetika absence

Mezi hudbou, divadlem a scénickou instalací

četba: Heiner Goebbels. FIGURY PSANÍ: ČERNÉ NA BÍLÉM (pdf)

20. 3NIME New Interfaces for musical expression

Laetitia Sonami, ImmogenHeap a Reactable & Björk

doporučené texty:

Problems and Prospects for Intimate Musical Control of Computers

One Knob To Rule Them All: Reductionist Interfaces for Expansionist Research

Control parameters for musical instruments: a foundation for new mappings of gesture to sound

27. 3.Michal Rataj - live concert interface

ukázky interaktivní instrumntace a gestických kontrolerů z živých koncertů

3. 4. Soundscape - Music Of The Environment

R. M. Schaffer

četba: Schafer-TheMusicOfThe Environment.

10. 4.Za radiem. Zvuk mezi prostory

Bill Fontana, Andreas Ammer, Chantal Dumas

četba: Akustické (mediální) umění: Ars acustica a myšlenka původního umění pro rozhlas – průzkum historických rámcových podmínek v Německu

17. 4.Alvin Curran: Un altro ferragosto

Polyfonie mezi akusmatickou hudbou, soundscapem a dramaty vzdáleností

24. 4.prof. Julius Fujak, UKF Nitra, SK: Priesvitné zvukové sochy (hostující přednáška)

1. 5.státní svátek

8. 5. státní svátek(náhradní výuka po vzájemné domluvě)

Výsledky učení

Více teoreticky zaměřené dvousemestrální studium se orientuje na celkový,

základní i pokročilý vhled do problematiky vztahů technologie a umění v širokém

slova smyslu, zejména pak partikulárních vztahů technologie a hudby v perspektivě

historických reálií přibližně posledních 120 let.

Silný akcent je kladen na čtení textů z oblasti rozmanitých vztahů hudby a

technologie digitálního věku a to jak z aktuální, tak historiských perspektiv.

Dalším akcentem je zorientování se v problematice probíhajících tvůrčích

i teoretických diskurzů napříč druhy a žánry, které je možné považovat za sónické.

Vedle soudobé vážné hudby v tradičním slova smyslu se jedná o vhled do světa

soundartu (zvukové instalace apod.), net-artu (digitální umění v globálních sítích) a

dalších forem současého umění, v nichž tradiční estetická i historiografická měřítka

ztrácejí svůj pojmový aparát.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti na úrovni absolvovaného bakalářského studia

Literatura

Bude doporučena na základě vlastní práce během semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška na základě vypracované eseje v délce min. 10 normostran na téma spojené s diskurzem přednášky.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů