Dějiny a analýza novodobých akustických umění 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101DANA4 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pro letošní rok vznikl teoreticko praktický blok dvou předmětů:

101DANA3 Dějiny a analýza akustickych umění

101PMHP1 Pokročilé techniky hudebního programování

každé pondělí 9:00 – 12:00

učebna: 019 LAB (vstup z Malostranského náměstí)

téma pro LS 2019:

Kompozice pro solové nástroje a live electronics, realizace koncertu

Forma studia

každé pondělí, 9:00 12:00

aktuální sylabus:

https://www.hamu.cz/cs/katedry-obory/katedra-skladby/pro-studenty/studijni-predmety/pokrocile-metody-hudebniho-programovani-dana3-4/

Předpoklady a další požadavky

elementární znalost hudebího programování, znalost kontextu akustických umění napříč posledním stoletím.

Obsah kurzu

Více teoreticky zaměřené dvousemestrální studium se orientuje na celkový,

základní i pokročilý vhled do problematiky vztahů technologie a umění v širokém

slova smyslu, zejména pak partikulárních vztahů technologie a hudby v perspektivě

historických reálí přibližně posledních 120 let.

Silný akcent je kladen na čtení textů z oblasti rozmanitých vztahů hudby a

technologie digitálního věku a to jak z aktuální, tak historiských perspektiv.

Dalším akcentem je zorientování se v problematice probíhajících tvůrčích

i teoretických diskurzů napříč druhy a žánry, které je možné považovat za sónické.

Vedle soudobé vážné hudby v tradičním slova smyslu se jedná o vhled do světa

soundartu (zvukové instalace apod.), net-artu (digitální umění v globálních sítích) a

dalších forem současého umění, v nichž tradiční estetická i historiografická měřítka

ztrácejí svůj pojmový aparát.

Doporučená nebo povinná literatura

Bude doporučena na základě vlastní práce během semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška na základě dokončené kompozice.

Poznámka

detailní info: www.michalrataj.com/vyuka

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů